Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Forum Nowej Gospodarki, które odbędzie się ONLINE w okresie październik – listopad 2020 r. Przed nami 4 warsztaty i debata ekspercka na temat Zielonego Ładu i Energetyki w Województwie Śląskim.

W celu potwierdzenia uczestnictwa, należy wypełnić FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Harmonogram sesji:

· Warsztat 1: Aspekty ekonomiczne przemian w energetyce Górnego Śląska
29 października 2020, godz. 10:00

· Warsztat 2: Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce
5 listopada 2020, godz. 10:00

· Warsztat 3: Aspekty środowiskowe przemian technologicznych i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku
12 listopada 2020, godz. 10:00

· Warsztat 4: Aspekty społeczne przemian technologicznych w sektorze energetyki na Górnym Śląsku
19 listopada 2020, godz. 10:00

· Debata ekspercka online: Zielony Ład a Energetyka w Województwie Śląskim
27 listopada 2020, godz. 10:00

Zmiany technologiczne i innowacje w energetyce wynikające z Zielonego Ładu w Województwie Śląskim będą tematem XV edycji Forum Nowej Gospodarki, ponadregionalnej debaty z udziałem ekspertów na temat gospodarczej i technologicznej przyszłości Śląska w ujęciu energetyki.

Postanowienia Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Paryskiego, Europejskiego Zielonego Ładu jasno zarysowują światowe i europejskie trendy w energetyce: odchodzenia od paliw kopalnych, wspierania odnawialnych źródeł energii, realizowania celów neutralności klimatycznej. W tym kontekście, przed województwem śląskim, stoją ogromne wyzwania.

Analiza dokumentów strategicznych, ukazująca słabnącą pozycję Śląska w gospodarce kraju, potwierdza potrzebę podjęcia odważnych decyzji w zakresie zmian w ekosystemie innowacji i nowego zdefiniowania jej filarów. Z drugiej strony, olbrzymi potencjał intelektualny i techniczny regionu niezbędny do rozwoju nowoczesnej energetyki, w tym energetyki opartej o odnawialne i rozproszone źródła energii, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Przemiany technologiczne stawiają także pytania o społeczne i środowiskowe skutki podejmowanych przeobrażeń, w tym zagospodarowanie poprzemysłowego dziedzictwa i przekwalifikowania miejsc pracy.

Próbą odpowiedzi na te pytania będzie debata online z udziałem przedstawicieli sektora nauki, biznesu, administracji i organizacji społecznych, organizowana 27 listopada 2020 przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Obrady będą zwieńczeniem serii webinarów (planowanych w dniach: 29 X 2020, 5 XI 2020, 12 XI 2020, 19 XI 2020) poświęconych ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społecznym aspektom przemian i innowacji w energetyce na Górnym Śląsku. Każde webinarium rozpocznie prelekcja eksperta dziedzinowego, a jej tematyka będzie bodźcem do późniejszej dyskusji wśród uczestników spotkania).

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki 2020 będzie opracowanie rekomendacji dot. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

Przygotowania do wydarzenia prowadzone są w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO II) w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja I0B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aby wziąć udział, wypełnij FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Serdecznie zapraszamy.

Wydarzenie pod patronatem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.