Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) jest programem mającym na celu ustanowienie jednolitego poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie zakończonych certyfikatem na poziomie europejskim. Kluczowym elementem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłumaczony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób w Europie, który pozwala na otrzymanie kwalifikacji na tym samym poziomie a co za tym idzie otrzymanie certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy, w których dostępny jest EUCERT.

Aby wziąć udział w szkoleniu EUCERT należy wypełnić dokumenty znajdujące się w zakładkach po prawej stronie, a następnie przesłać je zgodnie z instrukcją.

Opis Koszt
Uczestnictwo w szkoleniu 1400 zł netto
Egzamin i certyfikacja 120 zł netto
Odnowienie certyfikatu (po 3 latach) 150 zł netto

Termin:

Część 1: 10-11 października 2019 r.
Część 2: 24-26 października 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne w zakładkach powyżej.

Szkolenie będzie miało miejsce w Katowicach. Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Odnowienie certyfikatu (po 3 latach):

Termin: 8 czerwca 2019 r. (Odbyło się)

Termin najbliższego szkolenia: Informacja zostanie podana wkrótce.

Rejestracja obowiązkowa, formularz zgłoszeniowy będzie dostępny.

 • Formularz zgłoszeniowy (dostępny wkrótce)

Osoby, które NIE starają się o pomoc publiczną wypełniają:


Aby przystąpić do egzaminu należy dodatkowo wypełnić ankietę:

Powyższe dokumenty należy przesłać jako skan do PORT PC na adres: biuro@portpc.pl
Oryginały dokumentów należy zabrać na szkolenie.

Istnieje możliwość otrzymania pomocy publicznej w wysokości:

 • 30% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

Osoby, które starają się o pomoc publiczną wypełniają:


Aby przystąpić do egzaminu należy dodatkowo wypełnić ankietę:

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnianiem wniosków, można skorzystać z przykładów:


Ankietę dot. doświadczenia zawodowego należy przesłać do PORT PC na adres: biuro@portpc.pl
Oryginały dokumentów należy zabrać na szkolenie.

Pozostałe dokumenty należy przesłać do pani Jadwigi Krzystek (PNT Euro-Centrum) na adres: j.krzystek@euro-centrum.com.pl.
Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Jadwiga Krzystek
Specjalista Działu Szkoleń
PNT Euro-Centrum Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

+ Terminy szkoleń, koszty

Aby wziąć udział w szkoleniu EUCERT należy wypełnić dokumenty znajdujące się w zakładkach po prawej stronie, a następnie przesłać je zgodnie z instrukcją.

Opis Koszt
Uczestnictwo w szkoleniu 1400 zł netto
Egzamin i certyfikacja 120 zł netto
Odnowienie certyfikatu (po 3 latach) 150 zł netto

Termin:

Część 1: 10-11 października 2019 r.
Część 2: 24-26 października 2019 r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne w zakładkach powyżej.

Szkolenie będzie miało miejsce w Katowicach. Szczegóły w formularzu zgłoszeniowym.

Odnowienie certyfikatu (po 3 latach):

Termin: 8 czerwca 2019 r. (Odbyło się)

Termin najbliższego szkolenia: Informacja zostanie podana wkrótce.

Rejestracja obowiązkowa, formularz zgłoszeniowy będzie dostępny.

 • Formularz zgłoszeniowy (dostępny wkrótce)
+ Formularze osoby NIE starające się o pomoc publiczną

Osoby, które NIE starają się o pomoc publiczną wypełniają:


Aby przystąpić do egzaminu należy dodatkowo wypełnić ankietę:

Powyższe dokumenty należy przesłać jako skan do PORT PC na adres: biuro@portpc.pl
Oryginały dokumentów należy zabrać na szkolenie.

+ Formularze - osoby starające się o pomoc publiczną

Istnieje możliwość otrzymania pomocy publicznej w wysokości:

 • 30% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • 25% dla dużych przedsiębiorstw

Osoby, które starają się o pomoc publiczną wypełniają:


Aby przystąpić do egzaminu należy dodatkowo wypełnić ankietę:

W przypadku wątpliwości związanych z wypełnianiem wniosków, można skorzystać z przykładów:


Ankietę dot. doświadczenia zawodowego należy przesłać do PORT PC na adres: biuro@portpc.pl
Oryginały dokumentów należy zabrać na szkolenie.

Pozostałe dokumenty należy przesłać do pani Jadwigi Krzystek (PNT Euro-Centrum) na adres: j.krzystek@euro-centrum.com.pl.
Oryginały dokumentów należy przesłać pocztą na adres:

Jadwiga Krzystek
Specjalista Działu Szkoleń
PNT Euro-Centrum Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

Tematyka szkoleń EUCERT obejmuje:

 • Marketing
 • Analiza kosztów – pompy ciepła
 • Ekologia i środowisko
 • Geologia, klimat i uregulowania prawne
 • Budynki energooszczędne
 • Zasady działania i szczegóły techniczne pomp ciepła
 • Systemy dystrybucji ciepła i integracja systemów hydraulicznych
 • Dobór i instalacja dolnego źródła ciepła
 • Tryb pracy i kontrola
 • Przeprowadzanie ocen miejsca i instalacji
 • Instalacja pompy ciepła i osprzętu oraz kontrola systemu
 • Podstawy elektryczne
 • Edukacja klienta, gwarancja
 • Serwis pompy ciepła
 • Częste błędy i praktyczne doświadczenia

Szczegółowy wykaz zagadnień wymaganych od certyfikowanego instalatora pomp ciepła.