Dlaczego warto skorzystać z usług instalatora posiadającego certyfikat EUCERT?

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) jest programem mającym na celu ustanowienie jednolitego poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie zakończonych certyfikatem na poziomie europejskim. Kluczowym elementem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłumaczony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób w Europie, który pozwala na otrzymanie kwalifikacji na tym samym poziomie a co za tym idzie otrzymanie certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy, w których dostępny jest EUCERT.

 

Instalator, który posiada certyfikat EUCERT to specjalista, który odbył 40-godzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne, a jego wiedza została zweryfikowana podczas egzaminu po ukończeniu szkolenia. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że szkolenia EUCERT nie są ukierunkowane na konkretnego producenta.

 

O tym, że system szkoleń EUCERT jest wspierany przez branżę świadczy fakt, że w 2015 roku trzy organizacje: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC) oraz Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPiUG) podpisały porozumienie o promocji tych szkoleń.