Znak Jakości EHPA-Q dla pomp ciepła – informacje dla klienta końcowego

W roku 2015 do Polski został wprowadzony Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q.

Parametry pomp ciepła testowane są w oparciu o normy: EN 14825, EN 14511, EN 15879, EN 16147, EN 12102.

Co oznacza znak EHPA-Q dla klienta końcowego:

  • gwarancję wysokiej jakości produktu potwierdzoną przez testy niezależnych, akredytowanych ośrodków badawczych
  • spełnienie szeregu wymagań w zakresie jakości usług związanych z eksploatacją pompy ciepła
  • pewność, że producent podaje wiarygodne, niezależnie sprawdzone dane techniczne
  • pełną gwarancję dla pompy ciepła przez co najmniej dwa lata
  • gwarancję producenta dostępności części zamiennych przez co najmniej 10 lat
  • poświadczenie kompleksowej sieci usług w zakresie sprzedaży i serwisu danego typu urządzenia, która umożliwia 24 godzinną reakcję serwisanta w przypadku awarii.

 

Znak EHPA-Q jest znakiem lokalnym. Obowiązuje tylko w kraju w którym jest przyznany (przykładowo znak przyznany w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii nie obowiązuje w Polsce).

Znak EHPA-Q zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo zakupu oraz korzyści w długiej perspektywie czasu, przez co dostarcza silnych argumentów wszystkim podmiotom ubiegającym się o instytucjonalne oraz finansowe wsparcie ze strony organów państwowych.
W Polsce za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest komisja ds. znaku jakości zatwierdzona przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA). Przewodniczącym komisji jest dr inż. Adolf Mirowski, wiceprezes zarządu PORT PC. Komisja jest odpowiedzialna za organizację procedury składania wniosków o przyznanie znaku jakości oraz weryfikację spełniania wymogów EHPA-Q. Odpowiada również za aktualizowanie listy certyfikowanych pomp ciepła w europejskiej bazie pomp ciepła ze znakiem EHPA Q.