Za nami VI edycja Kongresu TRENDY, która odbyła się w Krakowie 14-15 listopada 2023 roku. To jedyne wydarzenie w Polsce, które skupia czołowych przedstawicieli zarówno branży energetycznej jak i budowlanej. Mieliśmy bezcenną okazję, by posłuchać ponad 50 prelegentów, uczestniczyć w gali TRENDERÓW 2023 oraz zapoznać się z wynikami kluczowych raportów jeszcze przed ich oficjalną publikacją.

Podczas Kongresu mieliśmy okazję posłuchać ekspertów z organizacji rządowych, pozarządowych oraz przedstawicieli najważniejszych firm w branży OZE – tak szeroki wachlarz specjalizacji prelegentów pozwolił na głęboką analizę obecnej sytuacji na rynku i sformułowanie propozycji reform, które zostały ogłoszone pod koniec wydarzenia.

Podczas pierwszego dnia mieliśmy okazję wysłuchać m.in. Marka Miarę – członka ISE Fraunhofer oraz członka PORT PC który przedstawił elementy, które w przyszłości będą kluczowe dla wnoszenia efektywnych budynków.

Podczas Kongresu nie mogło zabraknąć panelu poświęconego termomodernizacji. Jaki powinien być standard termomodernizacji zgodnie z wymogami dyrektywy EPBD? Czy termomodernizacja potrzebuje OZE? Jak łączyć kompetencje instalatorów i wykonawców? Nad tymi kwestiami zastanawiali się Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, Jacek Kulig z European Association for ETICS, Paweł Lachman, prezes PORT PC, Tomasz Makowski z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Jakub Stefaniak z European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS).

Pierwszy dzień Kongresu został zwieńczony uroczystą galą, na której przyznany został tytuł TRENDERA 2023 dr inż. Markowi Miarze za jego ogromny wkład w rozwój pomp ciepła oraz Agnieszce Kalinowskiej-Sołtys za rozwój budownictwa utrzymanego w duchu zrównoważonego rozwoju.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się gorącą debatą dotyczącą dyrektywy EPBD.

O tam jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości w budownictwie z fotowoltaiką i pompami ciepła rozmawiali Marek Miara – członek ISE Fraunhofer, Bogdan Szymański – wiceprezes SBF POLSKA PV oraz Paweł Lachman – prezes PORT PC, który zapowiedział, że jego organizacja już w styczniu opublikuje plan rozpowszechnienia pomp ciepła. Będzie mówił o tym jak pokonać wszystkie bariery, by w 2027 roku udział pomp ciepła w sprzedaży urządzeń grzewczych wynosił ⅔.

Kluczowe wnioski z Kongresu

W trakcie trwania całego Kongresu były zbierane propozycje reform w zakresie energetyki i budownictwa. W toku dyskusji prelegenci zaproponowali następujące zmiany:

● Bon na audyt energetyczny,
● Wsparcie dla doradztwa energetycznego,
● Uściślenie procesu szkolenia ekodoradców,
● Uszczelnienie sektora audytów energetycznych,
● Walka z pompami ciepła, których parametry rzeczywiste odbiegają od parametrów deklarowanych przez producenta,
● Specjalna taryfa dla pomp ciepła,
● Przywrócenie kultury konsultacji społecznych w sektorze OZE,
● Budowa sieci polskich akredytowanych laboratoriów dla urządzeń OZE,
● Przywrócenie przewidywalności legislacyjnej,
● Obowiązkowe szacowanie śladu węglowego,
● Wprowadzanie usług elastyczności,
● Szeroko zakrojona edukacja prosumencka,
● Warunki przyłączenia wydawane automatycznie, jeśli następuje ograniczenie mocy do 50 kW.

Wydarzenie pod Patronatem PORT PC.