Wytyczne PORT PC: Część 4 (książka)

26.25

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA

Kategoria:

Opis

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA
Cena: 26,25 zł brutto (w tym 5% VAT)
Część 4: Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda Wydanie 01/2014
  • Osadzanie się kamienia kotłowego w systemach podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz w systemach grzewczych, w których nośnikiem ciepła jest woda
  • Na podstawie VDI 2035 część 1
Spis treści

Uwagi wstępne
1. Zakres i cel stosowania
2. Pojęcia i definicje
3. Osadzanie się kamienia kotłowego
3.1. Przyczyny osadzania się kamienia kotłowego
3.2. Katodowe osadzanie się kamienia kotłowego
3.3. Skutki osadzania się kamienia kotłowego
3.4. Wytyczne i zalecenia
4. Działania zapobiegawcze
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Działania zapobiegawcze w fazie projektowania
4.3. Projektowanie układu ogrzewania i jego montaż
4.4. Działania zapobiegawcze po stronie wody
4.5. Eksploatacja i utrzymanie sprawności układów
5. Zmiękczanie i odsalanie wody
6. Badanie skuteczności działań zapobiegawczych
Literatura/Bibliografia
Załącznik A:
Analiza wody wg normy DIN 50930‑6
Załącznik B:
Przeliczenia jednostek
Załącznik C:
Podstawowe informacje i przykłady obliczeniowe
Załącznik D:
Książka eksploatacji systemu grzewczego
Załącznik E:
Tabele pomocnicze