Apel do Senatu o poparcie tzw. poprawki prosumenckiej w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE) popierają nie tylko organizacje branżowe i przedsiębiorcy. Pod petycją, w ciągu czterech dni, podpisało się blisko 1500 osób i liczba ta dynamicznie rośnie.