V KONGRES PORT PC

„Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji”

20 października 2016

Jesienią odbędzie się V Jubileuszowy Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla całej branży pomp ciepła. W tym jubileuszowym dla PORT PC roku Organizatorzy postanowili zmodyfikować dotychczasową formułę wydarzenia, dzieląc je na sekcje tematyczne skierowane do konkretnych grup docelowych. Przewidziany jest panel dedykowany instalatorom i projektantom systemów grzewczych oraz drugi – skierowany do przedstawicieli jednostek terytorialnych i architektów.

 

Prelegenci przedstawią między innymi aktualną sytuację na rynku pomp ciepła, omówią zmiany w warunkach technicznych budynków, które wkrótce wejdą w życie. Zapoznają też przedstawicieli samorządów z możliwościami dofinansowań do instalacji z pompą ciepła. Tematyka spotkania dotyczyć będzie również istotnego obecnie wyzwania ekologiczno-społecznego w Polsce, czyli likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Instalatorom i projektantom przedstawione zostaną główne założenia nowych, kompleksowych wytycznych doboru pomp ciepła i instalacji z pompami ciepła, które zostaną opublikowane na przełomie 2016 -2017r.

 

Podczas Kongresu będzie miała miejsce premiera nowych narzędzi PORT PC dla projektantów i instalatorów instalacji z pompami ciepła!

Uczestnicy konferencji będą również mieli możliwość wysłuchania prezentacji Dyrektora Generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce Kamila Wyszkowskiego na temat Raportu „Zrównoważone miasta życie w zdrowej atmosferze”, oraz Prezesa  Krakowskiego Alarmu Smogowego Andrzeja Guły autora jednego z rozdziałów tej publikacji –  dotyczącego niskiej emisji.