Paweł Lachman
Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Od stycznia 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), stowarzyszenia reprezentującego branżę pomp ciepła w Polsce. Od 2020 r. jest też koordynatorem Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE, w ramach którego działa obecnie 13 organizacji zaangażowanych w kwestie efektywności energetycznej w budownictwie.
Ma ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla instalatorów i projektantów z branży OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej). W latach 2011-2012 prowadził kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 r. prowadzi kursy dla instalatorów w ramach europejskiego systemu szkoleń i certyfikacji „Eucert” (EHPA i PORT PC). Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła (cz. 1-8). Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych poświęconych OZE i technice grzewczej.
Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska.

 


 

Dr Artur Kopijkowski – Gożuch
Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Menadżer, analityk, dyrektor zarządzający, z 20-letnim stażem zawodowym w obszarach: rynku energii, inżynierii finansowej, ekonometrii, ekonomicznej analizy prawa, administracji, strategii i organizacji. Doktor Nauk Ekonomicznych posiadający dorobek naukowy z dziedzin: rynku energii, finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.

Dyrektor Narodowego Centrum Analiz Energetycznych – ośrodka analitycznego odpowiedziano za przygotowywanie analiz strategicznych w zakresie transformacji energetycznej (sektor energetyczny, gazowy, paliwowy oraz środowiskowy), działającego na rzecz administracji rządowej oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Pracownik i poprzednio Dyrektor Zarządzający w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych odpowiedzialny za budowę i prowadzenie strategii operatora przesyłowego, zarządzanie portfelem projektów, nadzór nad analizami, prowadzenie strategicznych projektów spółki, a także za pion organizacyjny oraz ład korporacyjny.

Wieloletni pracownik administracji rządowej, w której nadzorował tematyki: rynku energii, koordynacji polityk horyzontalnych, planowania legislacyjnego, systemu Oceny Wpływu (OSR), prowadzenia działalności gospodarczej, reformy regulacji oraz deregulacji prawa. Współtwórca idei ekonomicznej analizy prawa.

 

 

Jest długoletnim pracownikiem Instytutu Fraunhofera ISE z siedzibą główna we Freiburgu w Niemczech. Obecnie koordynuje w Instytucie wszelkie działania związane z tematem pomp ciepła.
Studiował na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie w Kassel, w roku 2014 obronił tytuł doktora z zakresu oceny efektywności pomp ciepła.
Brał udział w wielu niemieckich oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.
Przewodzi międzynarodowym projektem „Heat Pumps in Multi-Family Buildings” (Annex 50) w ramach IEA Heat Pump Technologies Programm.
Jest członkiem szeregu gremiów wytycznych VDI (Verband Deutscher Ingenieure), członkiem zarządu niemieckiego „Towarzystwa Chłodu i Technik Klimatyzacyjnych” DKV e.V., członkiem zarządu „Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła”(EHPA), oraz aktywnym członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).
Autor wielu publikacji naukowych z zakresu pomp ciepła oraz budownictwa energooszczędnego. Prelegent oraz organizator licznych konferencji

 


 

Wojciech Racięcki
Dyrektor działu | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Telekomunikacji. Przez lata realizował liczne projekty w branży telco, a od kilku lat również w zakresie ochrony powietrza. Kierował Pionem Sieci Edukacyjnych w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, rozwijając Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) i Edukacyjną Sieć Antysmogową (ESA). Obecnie dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

 

 


Monika Morawiecka
Senior Advisor w Regulatory Assistance Project (RAP).
Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE.

Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości. Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Przed 2006 rokiem pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez CEMS – The Global Alliance in Management Education.


Małgorzata Smuczyńska
Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA)

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – technologii wody i ścieków, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa. Członek Założyciel i Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Autorka dwóch zgłoszeń patentowych na projekty wynalazcze dotyczące sposobów usuwania związków fosforu ze ścieków. Współautorka „Planu energetycznego województwa podlaskiego” i „Wytycznych projektowania wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Cz. 1” PORT PC oraz cyklu krajowych i zagranicznych publikacji prasowych, dotyczących tematyki OZE, głównie technologii pomp ciepła.

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii to nie tylko jej pasja zawodowa, ale także misja w życiu codziennym, którą realizuje będąc właścicielką gruntowej pompy ciepła współpracującej z fotowoltaiką i systemem wentylacji z odzyskiem ciepła. W życiu zawodowym od 11 lat reprezentuje branżę pomp ciepła w stowarzyszeniu PORT PC. Posiada również szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym przez ostatnich 16 lat jako Business Unit Manager i Brand Manager w NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., wchodzącej w skład koncernu NIBE AB w Szwecji, będącej producentem i dystrybutorem pomp ciepła w Polsce. Od maja 2023 r. podjęła pracę na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży – Region Wschód i  Dyrektora Zarządzającego spółką ESBE w Polsce, europejskiego producenta rozwiązań w zakresie systemów grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej.

 


 

Jakub Koczorowski
Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Stosunków Międzynarodowych oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Studium Podyplomowego Akademia Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą REHAU. Początkowo jako praktykant w dziale Finansów i Księgowości, później jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu w branżach Infrastruktura i Inżynieria Środowiska oraz Technika Grzewcza i Instalacyjna. Od 2008 roku dodatkowo pełnił obowiązki Menedżera Grupy Produktów Odnawialne Źródła Energii. W 2017 roku objął stanowisko Menedżera Sprzedaży w branży Systemy grzewcze, instalacyjne i geotermalne.
W październiku 2018 rozpoczął pracę w firmie Vaillant jako Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Pomp Ciepła i OZE na Europę Wschodnią. Prelegent licznych konferencji związanych tematycznie z OZE. Promotor budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Od 2015 roku – pełni funkcję szefa komisji dolnych źródeł ciepła.

 

 

Marta Szlasa
Zakład Geologii Inżynierskiej
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Koordynator zadania państwowej służby geologicznej „Mapa Potencjału Geotermii Niskotemperaturowej”, specjalista z zakresu geologii inżynierskiej i geotermii niskotemperaturowej.
Aktywny członek grupy roboczej Geothermal Energy w ELGIP (European Large Geotechnical Institutes Platform).

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności geologia inżynierska.

 


 

Jarosław Ozimek
Prezes zarządu DPS Sp. z o.o
.
Członek Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Jarosław Ozimek, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zachodniej Szkocji z dziedziny dedukcyjnych baz danych. Wiedzę z ekonomii i zarządzania finansami nabył na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, kierunek Geotermia. Od 2000 do 2015 roku był konsultantem biznesowego w zakresie funduszy unijnych w ICS Consulting.

W branży pomp ciepła do 2006 roku, jako założyciel i Prezes Zarządu DPS Sp. z o.o. Odwierty dla pomp ciepła. Aktywny członek stowarzyszenia Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Zaangażowany w rozszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu geoenergetyki, współpracując z ośrodkami naukowymi na Politechnice Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczeniem z wykonanych instalacji dolnego źródła pomp ciepła z zastosowaniem gruntowych wymienników ciepła, wymienia i dzieli się na szkoleniach związanych z tematyką OZE, a wiedzę w tej dziedzinie dodatkowo ugruntowuje na studiach podyplomowych Geotermia na AGH w Krakowie oraz szkoleniach i projektach w Unii Europejskiej.


 

Adolf Mirowski
Prezes
Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o.
Członek Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej, ukończonej w roku 1996 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z tytułem doktora nauk technicznych.
Pierwszy zawodowy kontakt w branży techniki grzewczej podjął w 1991 r, w ramach działalności firmy Energo-Term
w Krakowie. W latach 1996 – 2012 zatrudniony w firmie Viessmann Sp. z o.o., początkowo jako kierownik biura Kraków, potem odpowiedzialny za szkolenia o zasięgu ogólnopolskim. W kolejnych latach zajmował się wdrożeniem nowych technologii, w tym wytwarzaniem energii skojarzonej i odnawialnej.
Od roku 2012 autor prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i ekspertyz z branży techniki grzewczej i ciepłownictwa.
Członek Założyciel i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Od 2011 pełnił rolę eksperta w programie Swiss Contribution.
Twórca i właściciel portalu dla projektantów, architektów i instalatorów www.schematy.info.
Założycie Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB), w którym opracowana własną metodę oceny sposobów ogrzewania budynków i pojazdów ze względu na emisje zanieczyszczeń do powietrza.
Na tej podstawie wydawane są pierwsze w świecie certyfikaty serii PreQurs i znaki emisji serii NO SMOG.


 

Aneta Więcka
Kierownik projektów | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kierownik projektów „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” i „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” w Dziale Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Jest ekspertem  w zakresie energetyki odnawialnej. Przez 15 lat pracowała w czołowych instytucjach  zajmujących się rozwojem energetyki słonecznej i wiatrowej w Polsce. Była koordynatorem projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej. Jest współautorem i autorem kilkunastu publikacji i ekspertyz z zakresu energetyki odnawialnej. Była kluczowym ekspertem w realizacji systemowych i przekrojowych ekspertyz z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii.


 

Bartosz Dziadecki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Jest ekspertem z wieloletnim doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu innowacyjnych zamówień publicznych w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu. Koordynował powstanie demonstratorów technologii w projektach PCP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju takich jak:  „Magazyny energii”, „Magazyny ciepła i chłodu”. 


 

 

Mariusz Skwarczyński
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja. Ukończył  Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe z zakresu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych na Politechnice Krakowskiej.

W latach 2020-2023 kierował w NCBR projektem B+R „Wentylacja dla szkół i domów” finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój, w którym podmioty prywatne prowadziły prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej przeznaczonych dla istniejących sal lekcyjnych oraz mieszkań.

Obecnie kieruje w NCBR projektem „Nowoczesne technologie pomp ciepła w innowacyjnych modelach produkcji”.


 

Grzegorz Burek
Redaktor naczelny 
GLOBENERGIA

Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA, promotor zrównoważonego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, działacz na rzecz pomp ciepła (członek PORT PC) oraz geotermii (członek PSG).
Organizator i pomysłodawca wielu konferencji i wydarzeń branżowych oraz samorządowych, powiązanych z OZE. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.