XII KONGRES PORT PC

Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych

13 czerwca 2024 r., Warszawa
Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24, 02-148 Warszawa.

13 czerwca 2024 r. w Warszawie odbędzie się XII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) pt.: “Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. XII Kongres będzie szczególnie ważnym momentem w 13-letniej historii stowarzyszenia i historii pomp ciepła w Polsce.

Kongres PORT PC to najważniejsze, coroczne wydarzenie branży pomp ciepła w Polsce, w każdym roku gromadzące kilkaset osób z branży techniki grzewczej i budynkowej. Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Do udziału w kongresie PORT PC gorąco zapraszamy instalatorów, projektantów, audytorów i certyfikatorów energetycznych, przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządów i innych przedstawicieli branży grzewczej, oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.


Ceny energii elektrycznej to niewątpliwie najważniejszy czynnik kształtujący zainteresowanie inwestorów montażem pompy ciepła. Mają one istotny wpływ na koszty eksploatacji tych urządzeń, choć oczywiście nie wyłączny. Mogliśmy się o tym przekonać w ostatnich kilkunastu miesiącach, gdy mocno rozpędzony polski rynek pomp ciepła wyraźnie wyhamował. Czy zatem spodziewane zmiany na rynku energii, w tym wprowadzenie taryf dynamicznych oraz odmrożenie cen paliw, przyniosą poprawę sytuacji? Co może zrobić branża, by rynek pomp ciepła powrócił na ścieżkę intensywnego rozwoju? Na jakie wsparcie może liczyć i jakie wyzwania ją czekają? – Na te i wiele innych pytań postaramy się wyczerpująco odpowiedzieć na XII Kongresie PORT PC „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych”. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Warszawie. Serdecznie na nie zapraszamy!

Formuła paneli dyskusyjnych

XII Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „Pompy ciepła w erze taryf dynamicznych” to przede wszystkim doskonała okazja, by jak co roku zapoznać się z najnowszymi trendami i uwarunkowaniami rozwoju polskiego rynku pomp ciepła. Tym razem przyjrzymy się im zwłaszcza w kontekście realizacji ambitnych celów, które wyznacza niedawno znowelizowana dyrektywa budynkowa (EPDB), oraz globalnych trendów i spodziewanych zmian na rynku energii.

Podczas wydarzenia będzie czas nie tylko na ważne podsumowania i wiele ciekawych prezentacji, ale też na kilka paneli dyskusyjnych z udziałem specjalistów z Polski i zagranicy oraz przedstawicieli instytucji publicznych. Wszystkich uczestników wydarzenia zachęcamy do udziału w dyskusji.

Będziemy rozmawiać m.in. o wyzwaniach polskiego rynku pomp ciepła oraz dalszych i bliższych perspektywach jego rozwoju. Odniesiemy się do dobrych i złych praktyk wykonawczych i biznesowych, kwestii audytów energetycznych oraz istotnej roli instalatorów. Przeanalizujemy możliwości wdrażania regulacji unijnych, np. w zakresie odejścia do 2040 r. od wykorzystania paliw kopalnych w ogrzewaniu polskich budynków.

Co jeszcze znajdzie się w tematyce wydarzenia?

  • Sporo uwagi na Kongresie poświęcimy kwestii cen energii elektrycznej, niezwykle ważnej dla przyspieszenia rozwoju polskiego rynku pomp ciepła. Już wkrótce czekają nas tu pewne zmiany w związku z wprowadzeniem taryf dynamicznych oraz odmrożeniem cen energii i gazu. Wokół tych tematów powstało jednak mnóstwo szumu medialnego, co mocno zdezorientowało użytkowników pomp ciepła i potencjalnych inwestorów. Dlatego przedstawimy rzetelną analizę wykorzystania taryf dynamicznych w domach z pompami ciepła. Przekonuje ona, że w wielu przypadkach są one rozwiązaniem wręcz bardzo korzystnym.
  • Omówimy sytuację na rynku pomp ciepła w Polsce i Europie, możliwości rozwoju technologii, a także różnorakie wyzwania, z jakimi musimy się zmierzyć. Przy okazji porozmawiamy o znaczeniu tej technologii w transformacji energetycznej budynków w Polsce.
  • Jedną z sesji poświęcimy w całości gruntowym pompom ciepła. Wśród tematów będą mapy potencjału geotermii niskotemperaturowej, otworowe wymienniki ciepła i Test Reakcji Termicznej, a także przykłady dużych inwestycji z gruntowymi pompami ciepła.
  • Pokażemy także ciekawe projekty badawcze służące wdrażaniu i rozwojowi technologii pomp ciepła w ogrzewnictwie i ciepłownictwie oraz przykłady wykorzystania pakietu rozwiązań technologicznych przy renowacji budynków. Między innymi przyjrzymy się Ciepłowni Przyszłości oraz korzyściom z zastosowania magazynów ciepła.

Wielu znamienitych gości i ekspertów

Tegoroczny Kongres PORT PC uświetni swoją obecnością wielu znanych ekspertów. Wśród honorowych gości i prelegentów spodziewamy się między innymi:

  • Patricka Crombeza, Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA),
  • przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Banku Światowego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • Wojciecha Racięckiego, Dyrektora w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
  • Moniki Morawieckiej, Senior Advisor – Regulatory Assistance Project (RAP),
  • dr inż. Marka Miary, Business Developer Heat Pumps w Fraunhofer ISE, członka zarządu EHPA oraz członka PORT PC.

Do grona prelegentów dołączą również inni specjaliści, wśród nich członkowie zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła: Paweł Lachman − prezes zarządu PORT PC, Małgorzata Smuczyńska − wiceprezeska zarządu i jednocześnie członkini zarządu EHPA, Jakub Koczorowski – wiceprezes PORT PC i jednocześnie szef komisji dolnych źródeł ciepła, Adolf Mirowski i Jarosław Ozimek.

Integracja środowisk wobec wyzwań

Co roku Kongres PORT PC jest najważniejszym wydarzeniem krajowej branży pomp ciepła, które służy jej integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. Kompleksowy program kongresu przyciąga jednak nie tylko bezpośrednich przedstawicieli tej branży, ale również projektantów instalacji, architektów, audytorów i certyfikatorów, a także reprezentantów samorządów i instytucji publicznych, ośrodków badawczych, szkół i uczelni technicznych oraz wiele innych osób zainteresowanych tematyką efektywnych budynków przyszłości.

Obecnie – wobec konieczności przyspieszenia transformacji w budownictwie oraz wyzwań krajowego rynku pomp ciepła − wzmacnianie współpracy między różnymi środowiskami mającymi wpływ na polskie budownictwo jest szczególnie potrzebne.

Jak podkreśla Paweł Lachman, prezes zarządu PORT PCXII Kongres PORT PC to nie tylko platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim kluczowe miejsce do dyskusji o przyszłości i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą dynamicznie zmieniający się rynek energii oraz cały rynek urządzeń grzewczych. W obliczu wprowadzania taryf dynamicznych, zmian w cenach energii i gazu, a także niezwykle istotnej aktualizacji dyrektywy EPBD, nasze spotkanie nabiera jeszcze większego znaczenia. Zapraszam wszystkich specjalistów, inwestorów i osoby zainteresowane rozwojem technologii pomp ciepła do aktywnego udziału w Kongresie, gdzie wspólnie będziemy szukać najskuteczniejszych rozwiązań sprzyjających transformacji energetycznej i dekarbonizacji ogrzewania budynków, czyli ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Polsce.

W Polsce wciąż brakuje skoordynowanych działań na rzecz upowszechnienia technologii pomp ciepła, chociaż to właśnie ona jak żadna inna technologia grzewcza sprzyja zwiększaniu efektywności energetycznej w budownictwie. Jest też najszybszym sposobem na dekarbonizację ogrzewania. Pozwala przy tym znacząco obniżyć koszty eksploatacji budynków, służy poprawie jakości powietrza w Polsce, a jednocześnie zachęca do zmian w skostniałej strukturze rynku energii i do podążania w kierunku energetyki prosumenckiej.

W tym zakresie bardzo brakuje nam również dobrej i klarownej polityki informacyjnej. Takiej, która będzie zachęcać właścicieli czy zarządców budynków do dokonywania zmian, a jednocześnie skłaniać osoby, które zawodowo zajmują się budownictwem i instalacjami − także w roli administratorów, do pozyskiwania nowych kompetencji. Mamy zatem nadzieję, że tegoroczny Kongres PORT PC nie tylko dostarczy naszym uczestnikom potężną dawkę rzetelnej wiedzy o technologii pomp ciepła, odnośnych regulacjach i uwarunkowaniach rynkowych, ale też zainspiruje ich do bliższej współpracy i wzmożenia działań promocyjnych w tym obszarze.

Zapraszamy do udziału w XII Kongresie PORT PC!

Fot. PORT PC. Inauguracja XI Kongresu PORT PC. Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, wita wszystkich zgromadzonych