Ulotki informacyjne “Wykonywanie prac serwisowych i instalacyjnych, produkcji i dystrybucji może być bezpieczne”

Prezentujemy ulotki POBE (Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej), które powstały z inicjatywy p. Janusza Starościka – Prezesa SPIUG.Ulotki dotyczą bezpiecznego wykonywania prac serwisowych, instalacyjnych oraz produkcji i dystrybucji w dobie koronawirusa (COVID-19). Ulotki przeznaczone są dla producentów, dostawców oraz firm instalacyjnych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ulotkami oraz dalszą ich dystrybucję do Państwa Partnerów. Informacje dla…