Wydarzenie odbędzie się 25 czerwca w Krakowie, w formule hybrydowej, w auli Centrum Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej przy al. A. Mickiewicza 30 (budynek B-8). Udział w Forum jest bezpłatny i możliwy po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza

Wiodącym tematem debaty podczas wydarzenia będą kluczowe aspekty lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejsce energetyki rozproszonej, a zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. W szczególności w ramach Forum przewidujemy dyskusję nad założeniami Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Uczestnicy Forum będą również dyskutować o prawnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach rozwoju energetyki rozproszonej, a także o mechanizmach wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych. Przedstawione zostaną wnioski z pilotaży oraz dobre praktyki.

Prelegentami i uczestnikami debat w ramach III Forum będą politycy odpowiedzialni za transformację, przedstawiciele samorządu terytorialnego, liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej. Do udziału w Forum zaproszeni są przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorzy klastrów energii oraz reprezentanci środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. 

W wydarzeniu weźmie udział Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule hybrydowej – prelegenci i paneliści będą w nim uczestniczyć fizycznie, a pozostali zainteresowani będą mogli dołączyć zdalnie. W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną oraz ograniczeniami sanitarnymi organizatorzy dopuszczają możliwość udziału stacjonarnego części uczestników, dlatego w przypadku chęci fizycznej obecności na wydarzeniu prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu. O możliwości udziału osobistego uczestników organizatorzy poinformują w odrębnym komunikacie mailowym.

Organizatorami III Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt “Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.