Redukcja CO2 jest kluczowym zagadnieniem klimatycznym w Europie i na Świecie. Celem Unii Europejskiej na rok 2030 jest obniżenie emisji CO2 o ok. 40%. Osiągnięcie takiego poziomu będzie możliwe m.in. dzięki podniesieniu efektywności oraz zwiększaniu udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w produkcji energii elektrycznej i produkcji ciepła. Jednym z ważnych ograniczeń rozwoju zasilanych energią elektryczną sprężarkowych pomp ciepła jest brak oficjalnych prognoz spadku emisji CO2 dla energii, w latach 2015 -2020 w Polsce. Według Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej ma wynosić 700 g/kWh w 2020r. Nie wiadomo jednak, jak wartość ta ma się zmieniać na przestrzeni najbliższych pięciu lat.