II Kongres Trendy Energetyczne już za nami! Energetyka jest bardzo ważnym elementem gospodarczego kręgosłupa naszego kraju, dlatego rozmowy o niej i o potencjalnych zmianach są bardzo ważne, a ostatnio szczególnie na topie! Podczas Kongresu, rozmawialiśmy o tym jakie procesy zachodzą wokół nas i jak przełożą się na to, co w polskiej energetyce zadzieje się za lat pięć, dziesięć, dwadzieścia. To bardzo budujące, zwłaszcza w dobie rewolucji fotowoltaicznej, która potwierdza, że odnawialne źródła energii są prawdziwym trendem energetycznym ostatnich czasów!

Co ważnego wydarzyło się na Trendach?

Kongres Trendy Energetyczne, zapowiedział kolejne trendy w energetyce! Podczas debat i dyskusji, padło wiele ważnych deklaracji, które będą miały wpływ na dalszy rozwój energetyki odnawialnej w Polsce.

Nowy program transformacji energetycznej

Podczas pierwszego dnia II Kongresu Trendy Energetyczne, Premier Jarosław Gowin wraz z Hanną Uhl zapowiedzieli nowy program transformacji energetycznej dla branży producentów urządzeń grzewczych.

Program zostanie uruchomiony w listopadzie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, agendzie rządowej podległej ministerstwu nauki. Wesprze on technologie ogrzewania budynków takie jak pompy ciepła, czy urządzenia grzewcze na biomasę, które mają najlepsze szanse rozwoju w ciągu najbliższych 10 lat.

Wartość programu osiągnie 200 mln złotych. Środki zostaną przekazane na projekty badawcze adresowane przede wszystkim do małych i średnich firm, ale duże przedsiębiorstwa nie zostaną z niego wykluczone.

Premier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (fot. GLOBEnergia)
Ograniczenie ulgi termomodernizacyjnej

Prezes NFOŚiGW – Piotr Woźny zapowiedział ograniczenie ulgi termomodernizacyjnej w taki sposób, żeby nie mogli z niej korzystać ci, którzy mają w domu źródło ciepła, które jest niezgodne z przepisami lokalnej uchwały antysmogowej. W tej chwili spora część ludzi korzysta z ulgi termomodernizacyjnej na inwestycje niezwiązane z poprawą jakości powietrza, na przykład na wymianę stolarki okiennej. Wprowadzenie warunkowości to plan na początek 2020 roku.

Program Czyste Powietrze nie wróci do nowych domów

Program Czyste Powietrze jest i był skierowany przede wszystkim do domów, w których termomodernizacja nie została przeprowadzona i które są opalane złej jakości źródłem ciepła. Początkowo pomysł był taki, żeby nowe domy były włączone do programu bezterminowo. Wedle obecnych ustaleń, dotacja obejmuje nowe domy do końca 2019 roku. Jak potwierdził Piotr Woźny – po tym czasie zakończy się i już nie wróci. Piotr Woźny zapowiedział jednak, że jako pełnomocnik programu Czyste Powietrze pracuje nad wprowadzeniem ulgi termomodernizacyjnej dla inwestycji, w których fotowoltaika zostanie połączona z pompą ciepła. Planowany termin wprowadzenia tych zapisów do początek 2020 roku.

Ciągłość programu Mój Prąd

Podczas II Kongresu Trendy Energetyczne, Piotr Woźny – Prezes NFOŚiGW ogłosił, że nabór będzie się odbywał w trybie ciągłym, a wraz z datą zakończenia pierwszego naboru: 20 grudnia, rozpocznie się kolejny. Zaznaczył, że podana data zakończenia naboru została podana z konieczności i wynika z procedur administracyjnych.

Podsumowanie pierwszego dnia

Podczas pierwszego dnia Kongresu pojawiły się wyżej wymienione deklaracje dotyczące zmian w polskiej energetyce. Nie zabrakło ważnych gości i prelegentów. Tego dnia mogliśmy posłuchać wypowiedzi Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Hanny Uhl z Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, którzy zapowiedzieli nowy program wsparcia dla przedsiębiorców.

Podczas panelu dotyczącego Megatrendów w energetyce, rynku energii i prosumeryzmu mogliśmy posłuchać dyskusji Piotra Woźnego – Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dr inż. Marka Miary z ISE Fraunhofer, Andrzeja Guły – Prezesa Polskiego Alarmu Smogowego, Pawła Lachmana – Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Bogdana Szymańskiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Branży Fotwoltaicznej POLSKA PV. To właśnie podczas tego panelu padło zapewnienie Piotra Woźnego, o ciągłości programu Mój Prąd!

Poruszana podczas panelu tematyka dotyczyła elektryfikacji i połączenia sektorów produkcji i zużycia energii, zmian klimatycznych i legislacyjnych, zmian w technologiach budynkowych OZE oraz o długofalowych działaniach na rzecz dalszego rozwoju energetyki rozproszonej.

Po panelu o Megatrendach, przyszedł czas na wypowiedzi poszczególnych prelegentów.Dr Marek Przychodzeń, Prezes Zarządu EIDOS Sp. z o.o., wypowiadał się na temat trendów na rynku cen energii, uprawnień do emisji CO2 – ich genezy i wpływu na uczestników rynku. Następnie, Sebastian Walerysiak Prezes Zarządu Viessmann odpowiedział na pytanie: Kto kreuje trendy energetyczne? Zaznaczył tym samym, że to człowiek je kreuje i jest za nie odpowiedzialny. Henryk Biały Prezes Zarządu Corab Sp. z o.o mówił o rosnących kosztach pracy i zmianach w biznesie fotowoltaicznym, a także o nowych systemach montażowych o większej trwałości. Dr inż. Konrad Witczak Rockwool mówił o polskiej energetyce jutra, a także w jaki sposób budynek może być jednocześnie elektrownią, ciepłownią i stacją benzynową.

Drugi Panel dotyczył energetyki rozproszonej i elektromobilności. Uczestniczyli w nim dr inż. Konrad Witczak – Rockwool Polska, Paweł Lachman -Prezes Zarządu PORT PC, Bogdan Szymański Prezes Zarządu SBF POLSKA PV, Wojciech Jakubczak z PSPA, Janusz Kahl – Członek Komitetu Sterującego EASME Unii Europejskiej oraz Janusz Starościk – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Grzewczych. Podczas panelu zostały omówione między innymi podstawowe zasady w krajowej gospodarce i budownictwie, technika budynkowa w kontekście rozwoju mikroinstalacji OZE, kondycja polskiego budownictwa, Warunki Techniczne 2021 i ich wpływ na biznes, elektromobilność i technologie smart oraz ustawa o cieple z OZE, która jest brakującym, a bardzo potrzebnym dokumentem.

Po przerwie odbyło się spotkanie autorskie z Bogdanem Szymańskim, autorem poradnika „Instalacje Fotowoltaiczne”, a równocześnie były prowadzone warsztaty z Umów PPA. O umowach PPA jako szansie na stabilizację cen energii mówił Piotr Rudyszyn, natomiast o umowach PPA jako alternatywie dla aukcji OZE – Witold Chmarzyński radca prawny CCLAW.

Trendery 2019

Pierwszy dzień kongresu zakończył się uroczystym bankietem, podczas którego zostały wręczone dwie ważne nagrody, przeznaczone dla osobistości, które wykazały realny wpływ na zmiany w polskiej energetyce.

Za rozwój energetyki obywatelskiej i za intensywne działania wspierające polskich prosumentów oraz wkład w walkę o czyste powietrze tytuł TRENDERA 2019 otrzymał prezes NFOŚiGW oraz pełnomocnik premiera ds programu Czyste Powietrze – Piotr Woźny.

Za inicjatywę kampanii społecznej “Dom Bez Rachunków” promującej domy niezależne energetycznie oraz wkład w rozwój branży mikroinstalacji OZE tytuł TRENDERA 2019 otrzymał ambasador branży, prezes PORT PC – Paweł Lachman.

Paweł Lachman – prezes PORTPC otrzymał tytuł Trendera 2019 (fot. GLOBEnergia)
Podsumowanie drugiego dnia

Drugi dzień konferencji był podzielony na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła w głównej mierze fotowoltaiki, a druga pomp ciepła.

Pierwszą część rozpoczął Bogdan Szymański – Prezes SBF POLSKA PV, który omówił tendencje rynkowe i technologiczne oraz prognozy na rynku fotowoltaicznym w Polsce. Koszty wytwarzania energii w instalacjach fotowoltaicznych dla biznesu omówił Jarosław Trela z PGES. O tym, czy w wysokosprawnych modułach PV jakość idzie w parze z innowacjami, wypowiadał się Roberto Murgioni z Jinko Solar, natomiast o wirtualne elektrowniach – Alfred Karlstetter z SolarEdge.

Kodeksy sieciowe, przyłączanie instalacji OZE do sieci oraz transformacja energetyczna przyszłości to tematy poruszane przez dr inż. Macieja Pilińskiego z firmy Fronius. Gwarancje w fotowoltaice omówiła Edyta Witkowska – Grześkiewicz z Bruk Bet Solar, a finansowanie fotowoltaiki dla firm wraz z porównaniem ofert – Anna Będkowska – redaktor prowadząca GLOBEnergia.

Część dotyczącą fotowoltaiki zakończył temat: Fotowoltaika w Polsce – blaski i cienie praktyki montażu indywidualnych systemów prosumenckich z perspektywy Biegłego Sądowego przeprowadzony przez dr inż. Jacka Biskupskiego z SBF POLSKA PV

Po przerwie, przyszedł czas na część drugą poświęconą głównie tematyce pomp ciepła. Panel II – Energia Cieplna 2.0 poruszył taką tematykę jak: Zmiany na rynku pomp ciepła – od konsumentów po branżę, trendy w rozwoju pomp ciepła – technika, rynek a regulacje UE, czynniki chłodnicze w pompach ciepła i ich wpływ na zmianę w technologiach i rynku, źródła nieregulowalne, współpraca branży pomp ciepła z krajowymi ośrodkami badawczymi oraz temat ciepłowni geotermalnych w Polsce i ich współpracy z innymi źródłami OZE.

W panelu wzięli udział: dr inż. Marek Miara z ISE Fraunhofer, Łukasz Sajewicz z firmy Viessmann, Jakub Koczorowski z firmy Vaillant, Roman Ciońćka z firmy Dimplex, Bogdan Szczepański z firmy Coch, Jarosław Kotyza z Centrum Badawczego – Miękinia, oraz Dr hab. inż. Prof. IGSMiE PAN Beata Kępińska – z Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego.

Czym są właściwie trendy energetyczne?

Po wystąpieniach podczas Kongresu, zapytaliśmy naszych prelegentów, o specjalną wypowiedź dla redakcji, czym dla nich są trendy energetyczne.

Jestem pierwszy raz na Kongresie Trendy Energetyczne. Bardzo podoba mi się atmosfera tutaj – jest bardzo energetycznie! Dla mnie to jest ciekawa okazja do podsumowania tych rzeczy, które śledzi branża i które działy się przez ostatnie dwa lata, czyli do podsumowania rewolucji fotowoltaicznej, która dzieje się na naszych oczach i do traktowania energii z OZE jako jednego z bardzo ważnych filarów walki ze smogiem. – powiedział dla redakcji Piotr Woźny – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Trendy energetyczne to dla mnie takie spotkanie ludzi z branży, gdzie możemy sobie tak naprawdę wymienić poglądy i porozmawiać o tym jaką przyszłość widzimy przed branżą i energetyką, ale też takie miejsce gdzie bardzo chętnie przyjeżdżam troszeczkę poprowokować, pokazać szerszą perspektywę, po to żeby ta dyskusja była pełna i szeroka i żebyśmy dyskutowali nie tylko o tym co nam się wydaje, ale też starli się na poglądy i próbowali znaleźć to optimum dla naszego kraju. – powiedział dla redakcji Sebastian Walerysiak – prezes zarządu firmy Viessmann

Trendy energetyczne to dla mnie takie spotkanie ludzi z branży, gdzie możemy sobie tak naprawdę wymienić poglądy i porozmawiać o tym jaką przyszłość widzimy przed branżą i energetyką, ale też takie miejsce gdzie bardzo chętnie przyjeżdżam troszeczkę poprowokować, pokazać szerszą perspektywę, po to żeby ta dyskusja była pełna i szeroka i żebyśmy dyskutowali nie tylko o tym co nam się wydaje, ale też starli się na poglądy i próbowali znaleźć to optimum dla naszego kraju. – powiedział dla redakcji Sebastian Walerysiak – prezes zarządu firmy Viessmann

Trendy energetyczne są dla mnie bardzo ważną konferencją branżową związaną z rozwojem energetyki, nie tylko energetyki rozproszonej i urządzeń grzewczych, ale ogólnie konferencją dotyczącą rozwoju efektywności energetycznej w Polsce, która mnie w szczególności interesuje. W związku z tym Trendy Energetyczne są dla mnie laboratorium gdzie mogę obserwować, w którym kierunku rozwój energetyki i efektywności energetycznej budynków będzie zmierzał. – Konrad Witczak z firmy Rockwool Polska

Trendy energetyczne to nie tylko wydarzenie, na którym spotkali się ludzie z branży. To także przyszłość energetyki i jej szanse na zmiany! Czym są?

Trendy energetyczne to coś z czym musimy żyć i najlepiej jeśli możemy je dobrze poznać i być ich elementami. Takich trendów w energetyce jest dużo, a obecnie najsilniejszym wydaje się energetyka odnawialna i połączenie sektorów produkcji, zużycia i transportu energii. Jeszcze mocniejszym trendem będzie redukcja dwutlenku węgla w ramach polityki klimatycznej Net Zero, czyli neutralności klimatycznej. – powiedział dla redakcji Paweł Lachman – Prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Trendy energetyczne – nowe technologie, nowe wyzwania, nowe pomysły, które rodzą się w naszych głowach i które próbujemy przekazać pozostałym uczestnikom rynku. – powiedział dla redakcji Henryk Biały – prezes zarządu firmy Corab Sp. z o.o.

II Kongres Trendy Energetyczne już za nami!

Jesteśmy już po II Kongresie, więc przyszedł czas na podsumowania. Zdecydowanie można powiedzieć, że było energetycznie, branżowo, miło i budująco! Dziękujemy wszystkim i zapraszamy już przyszłej jesieni na III Kongres Trendy Energetyczne.

Tekst i zdjęcia: Redakcja GLOBEnergia