Program ramowy*:

10:00-11:30 Sesja I – Nowe wyzwania i szanse rynku pomp ciepła w Polsce

Prowadzenie sesji: Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Uczestnicy:

Paweł Mirowski – Wiceprezes Zarządu | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Wojciech Racięcki – Dyrektor działu | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR

Jan Rosenow – Dyrektor Programów Europejskich | The Regulatory Assistance Project

Phil Hurley – Przewodniczący Heat Pump Association (HPA)

Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Fraunhofer ISE)

Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Paweł Wróbel – Założyciel „Gate Brussels”, Ekspert ds. regulacji UE w POBE | Porozumienie Branżowe Na
Rzecz Efektywności Energetycznej POBE

Tematyka:
– Program „Moje Ciepło”
– Pozostałe programy wsparcia badań i rozwoju pomp ciepła
– Optymalne programy wsparcia pc na podstawie Wielkiej Brytanii i Niemiec
– Rynek pomp ciepła w Wielkiej Brytanii
– Wprowadzenie – 2022 rokiem pomp ciepła w Europie
– REPowerEU i wyzwania przed branżą w Polsce
– Nowa sytuacja pomp ciepła na rynkach międzynarodowych na przykładzie Niemiec

11:30-12:00 Przerwa

12:00-13:00 Sesja II – Nowe wyzwania i szanse rynku pomp ciepła w Polsce – panel dyskusyjny

Prowadzenie sesji: Grzegorz Burek – Prezes Zarządu | GLOBENERGIA

Uczestnicy: 

– Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Paweł Mirowski – Wiceprezes Zarządu | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Wojciech Racięcki – Dyrektor działu | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR

Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Fraunhofer ISE)

Monika Morawiecka – Senior Advisor | The Regulatory Assistance Project

Paweł Wróbel – Założyciel „Gate Brussels”, Ekspert ds. regulacji UE w POBE | Porozumienie Branżowe Na
Rzecz Efektywności Energetycznej POBE

W drugiej sesji odbędzie się panel dyskusyjny na tematy przedstawione w sesji pierwszej w odniesieniu do rynku polskiego.

13:00-14:00 Przerwa na lunch

14:00-15:15 Sesja III

    Sesja III “A” (równoległa) – Nowe kierunki wsparcia do pomp ciepła

Prowadzenie sesji: Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Uczestnicy: 

– Eliza Ciastek-Sulima – Specjalista | Departament OZE, Wydział Moje Ciepło, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Wojciech Racięcki – Dyrektor działu | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR

Kamil Kwiatkowski – Dyrektor ds. Projektów Badawczych | Euros Energy Sp. z o.o.

Adolf Mirowski – Członek zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Tematyka:

Dofinansowania w nowych budynkach – “Moje Ciepło”

Poradnik PORT PC dotyczący programu “Moje Ciepło”

Pozostałe programy wsparcia badań i rozwoju pomp ciepła – program ciepłownia i elektrociepłownia przyszłości.

Systemy pomp ciepła i magazynów ciepła w transformacji ciepłownictwa powiatowego – projekt Ciepłownia Przyszłości

Wzorcowa elektrociepłownia OZE

    Sesja III “b”– Pompy ciepła i geotermia niskotemperaturowa (sesja tylko na żywo)

Prowadzenie sesji: Jakub Koczorowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Uczestnicy: 

Jakub Koczorowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Grzegorz Ryżyński – Zastępca kierownika – Zakład Geologii Inżynierskiej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Mateusz Żeruń – Specjalista ds. geozagrożeń i geologii inżynierskiej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Marcin Sieja – Główny Specjalista ds. Inwestycji | Archiwum Narodowe w Krakowie

Jarosław KotyzaPrezes | Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”

Tematyka:
W tej sesji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące dolnych źródeł dla pomp ciepła.

– Aktualne działania PIG w zakresie oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce

– Mapa Drogowa – Wieloletni program rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce

– Przykład realizacji geotermalnych pali fundamentowych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie – projekt, realizacja i eksploatacja

– HUB Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini, interdyscyplinarna przestrzeń współpracy na rzecz rozwoju technologii pomp ciepła pompy ciepła

15:15-15:30 Przerwa

15:30-16:30 IV sesja (wspólna): Działania w branży pomp ciepła. Jak musi się przygotować rynek?

Prowadzenie sesji: Jakub Koczorowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

Uczestnicy:

Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC
Robert Grejcz – Prezes Zarządu | Krajowe Forum Chłodnictwa

Tematyka:
– Planowane działania PORT PC w latach 2022/2023

– Zmiany w przepisach f-gazowych – projekt KE dotyczących rozporządzenia f-gazowego

– Wytyczne PORTPC/BWP – projekt poradnika dotyczący palnych czynników chłodniczych

16:30-17:00 Runda pytań i odpowiedzi, podsumowanie Kongresu

Po Kongresie uczestników Kongresu którzy będą brali udział stacjonarnie w hotelu zapraszamy na wieczorną kolację w tym samym hotelu o godz. 19:00.

*Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie