XI Kongres PORT PC XI Kongres PORT PC „Pompy ciepła w energetyce prosumenckiej” - folder informacyjny, prezentacje i poradniki

 • Folder informacyjny – XI Kongres PORT PC

  6,22 MB

 • RAP - Zestaw narzędzi do wdrożenia pomp ciepła globalnie i na masową skalę

  4,67 MB

 • IEA - Przyszłość pomp ciepła

  1,99 MB

 • IEA - Zerowe emisje netto do 2050 r

  8,58 MB

 • Poradnik PORT PC - Domy zeroemisyjne w programie „Moje Ciepło”

  6,86 MB

 • Artykuł - Budynki jednorodzinne z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynami energii elektrycznej

  426 KB

 • Artykuł - Pasywny dom jednorodzinny prawie samowystarczalny energetycznie - Studium przypadku

  4,13 MB

 • Pompy ciepła - Neutralne dla klimatu zaopatrzenie w ciepło nowych i istniejących budynków

  1,89 MB

 • Solar Powers Heat 2023 - W jaki sposób fotowoltaika umożliwia gospodarstwom domowym rezygnację z gazu, który jest paliwem kopalnym, i oszczędzanie na rachunkach za energię

  2,87 MB

 • EHPA - Unijny akcelerator pomp ciepła - Wspólny plan przyspieszenia wdrażania pomp ciepła i realizacji celów REPowerEU

  6,73 MB

 • Paweł Mirowski - Masowe programy wsparcia do pomp ciepła

 • Paweł Lachman - Rynek pomp ciepła w Polsce i Europie – z jakimi wyzwaniami musimy się zmierzyć w 2023 r.?

 • Marek Miara - Doświadczenia z ``rewolucji`` na rynku pomp ciepła w Niemczech

 • Jakub Koczorowski - Raport IEA ``Przyszłość Pomp Ciepła`` – główne wnioski z raportu

 • Paweł Lachman - Co zdaniem branży trzeba zmienić w programach wsparcia ``Czyste Powietrze``, ``Mój Prąd``, ``Moje Ciepło``? Analizy finansowe, korzyści, taryfy energetyczne

 • Małgorzata Smuczyńska - Jak wspierany jest rozwój technologii pomp ciepła w Europie (Akcelator Pomp Ciepła)? Przegląd programów wsparcia w wybranych krajach

 • Małgorzata Smuczyńska - Nowa dyrektywa EPBD dotycząca efektywności energetycznej budynków – omówienie zmian w dyrektywie i wyzwań, jakie stawiają przed branżą

 • Monika Morawiecka - Zestaw narzędzi polityki dotyczącej pomp ciepła - analiza Regulatory Assistance Project (RAP)

 • Wojciech Racięcki - Programy wsparcia badań i rozwoju pomp ciepła

 • Paweł Lachman - Premiera poradnika „Moje ciepło 2023”. Analiza SolarPower – połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką – możliwości techniczne i korzyści wynikające z takiego połączenia – możliwości techniczne i korzyści wynikające z takiego połączenia)

 • Adolf Mirowski - Budynki jednorodzinne z pompami ciepła, fotowoltaiką i magazynami energii elektrycznej – analiza techniczna PORT PC

 • Waldemar Joniec - Przykład funkcjonowania układu z pompą ciepła, fotowoltaiką i magazynem energii elektrycznej w istniejącym budynku jednorodzinnym

 • Grzegorz Burek - Korzyści z kompleksowej termomodernizacji – kampania informacyjna POBE

 • Jerzy Kwiatkowski - Projektowe temperatury zewnętrzne dla ogrzewania i chłodzenia budynku - wartości obowiązujące a wartości realne

 • Paweł Lachman - Punkt biwalentny pomp ciepła typu powietrze-woda - prawidłowy dobór i nowe wyzwania

 • Jarosław Ozimek - Zmniejszenie barier rozwoju technologii gruntowych pomp ciepła – projekt Geoboost

 • Paweł Lachman - Wyzwania w szkoleniu branży Pomp Ciepła

 • Robert Kałużny - Zmiany w rozporządzeniu f-gazowym i ich wpływ na rynek pomp ciepła

  X Kongres PORT PC - Nowe wyzwania i szanse rynku pomp ciepła w Polsce - folder informacyjny, prezentacje i poradniki

  • Folder informacyjny – X Kongres PORT PC

   9,94 MB

  • Poradnik - Domy zeroemisyjne w programie „Moje Ciepło”. Nowy standard budynków – ZEB, czyli budynki zeroemisyjne.

   3 MB

  • Poradnik - Palne czynniki chłodnicze

   1,42 MB

  • Poradnik - Budowanie Europy Net_Zero

   2,67 MB

  • Wyróżnienie PORT PC 2022

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

   444 KB

  • Pozostałe programy wsparcia badań i rozwoju pomp ciepła

   Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR

   957 KB

  • Optymalne programy wsparcia pomp ciepła na podstawie Wielkiej Brytanii i Niemiec.

   Jan Rosenow – Dyrektor | Regulatory Assistance Project (RAP)

   Link do filmu do YouTube.

  • Rynek pomp ciepła w Wielkiej Brytanii (wersja długa)

   Phil Hurley – Przewodniczący | Heat Pump Association (HPA)

   Link do filmu na YouTube. Wersja długa.

  • Rynek pomp ciepła w Wielkiej Brytanii (wersja krótka)

   Phil Hurley – Przewodniczący | Heat Pump Association (HPA)

   Link do filmu na YouTube. Wersja krótka.

  • Wprowadzenie – 2022 rokiem pomp ciepła w Europie

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

   620 KB

  • REPowerEU i wyzwania przed branżą w Polsce

   Paweł Wróbel – Założyciel „Gate Brussels”, ekspert ds. regulacji UE w POBE Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE

   1 MB

  • Nowa sytuacja pomp ciepła na rynkach międzynarodowych na przykładzie Niemiec

   Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer ISE

   1,8 MB

  • Dofinansowania w nowych budynkach – ``Moje Ciepło``

   Eliza Ciastek-Sulima – Specjalista | Departament OZE | Wydział Moje Ciepło | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   2,37 MB

  • Poradnik PORT PC dotyczący programu ``Moje Ciepło``

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

   1,49 MB

  • Pozostałe programy wsparcia badań i rozwoju pomp ciepła

   Wojciech Racięcki – Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR

   1,69 MB

  • Systemy pomp ciepła i magazynów ciepła w transformacji ciepłownictwa powiatowego – projekt Ciepłownia Przyszłości.

   Kamil Kwiatkowski – Dyrektor ds. Projektów Badawczych | Euros Energy Sp. z o.o.

   1,35 MB

  • Wzorcowa elektrociepłownia OZE

   Adolf Mirowski – Prezes | Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o.

   2,03 MB

  • Wprowadzenie do sesji – Pompy ciepła i geotermia niskotemperaturowa

   Jakub Koczorowski – Członek Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

   529 KB

  • Aktualne działania PIG-PIB w zakresie oceny potencjału geotermii niskotemperaturowej w Polsce

   Grzegorz Ryżyński – Zastępca kierownika | Zakład Geologii Inżynierskiej Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

   5,92 MB

  • Mapa Drogowa – Wieloletni program rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce

   Mateusz Żeruń – Specjalista ds. geozagrożeń i geologii inżynierskiej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

   2,12 MB

  • Przykład realizacji geotermalnych pali fundamentowych w budynku Archiwum Narodowego w Krakowie – założenia projektowe, realizacja

   Marcin Sieja – Główny Specjalista ds. Inwestycji | Archiwum Narodowe w Krakowie

   5,34 MB

  • HUB Naukowo-Technologiczno-Biznesowy w Miękini, interdyscyplinarna przestrzeń współpracy na rzecz rozwoju technologii pomp ciepła

   Jarosław Kotyza – Prezes | Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”

   2,27 MB

  • Planowane działania PORT PC w latach 2022/2023

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

   2,06 MB

  • Zmiany w przepisach f-gazowych – projekt KE dotyczących rozporządzenia f-gazowego

   Robert Grejcz – Prezes | Zarządu Krajowe Forum Chłodnictwa

   2,06 MB

  • Wytyczne PORTPC/BWP – projekt poradnika dotyczący palnych czynników chłodniczych

   Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC

   1,76 MB

   IX Kongres PORT PC - Pompy ciepła na fali renowacji - folder informacyjny, prezentacje i poradniki

   • Folder informacyjny – IX Kongres PORT PC

   • Znaczenie pomp ciepła w Europie

    Martin Forsén – Prezes Zarządu | Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA)

    Film na YouTube.

   • Rynek pomp ciepła 2021 i perspektywy rozwoju

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

    2,68 MB

   • Europejski Zielony Ład i Taksonomia

    Paweł Wróbel – Ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

    1,31 MB

   • Poradnik POBE – Taksonomia zrównoważonego finansowania – jak wpłynie na produkcję i stosowanie urządzeń w sektorze budynków?

   • Pompy ciepła w istniejących budynkach

    Marek Miara – Business Developer Heat Pumps | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Fraunhofer ISE)

    711 KB

   • Poradnik – Pompy ciepła w istniejących budynkach

   • Trendy w ogrzewaniu w istniejących budynkach jednorodzinnych

    Andrzej Guła – Prezes Zarządu | Polski Alarm Smogowy (PAS)

    732 KB

   • Poradnik PAS – Raport z badań zrealizowanych na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie właścicieli budynków jednorodzinnych

   • Elektryfikacja sieci ciepłowniczych

    Christian Schnell –  Radca Prawny, Starszy Ekspert | Instytut Jagielloński (IJ)

    279 KB

   • Pompy ciepła w nowych budynkach

    Paweł Lachman – Prezes Zarządu | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

    5,49 MB

   • Poradnik – Zmiany klimatu i ich wpływ na projektowanie instalacji c.o. z pompami ciepła w budynkach

   • Komfort cieplny w budynkach i wskaźnik SRI

    Anna Bogdan – Prezes Zarządu | Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)

    1,14 MB

   • Zmiany w dyrektywie OZE i taksonomii – nowe budynki

    Paweł Wróbel – Ekspert | Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE)

    392 KB

   • Nowe wydanie: Wytyczne PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła

    Jakub Koczorowski – Członek Zarządu PORT PC, Szef Komisji Dolnych Źródeł Ciepła | Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

    1,61 MB

   • Stan wykorzystania gruntowych pomp ciepła w Europie i na Świecie na rok 2020

    Marek Hajto – Wiceprezes Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne | AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG)

    880 KB

   • Analiza potencjału płytkiej geotermii w Polsce w zakresie zainstalowanej mocy grzewczej gruntowych pomp ciepła wg stanu na 2020 r. oraz w świetle prognozy rozwoju rynku do 2030 r.

    Grzegorz Ryżyński – Zastępca Kierownika| Zakład Geologii Inżynierskiej | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

    1,48 MB

    VIII Kongres PORT PC - Nowe standardy w technice grzewczej budynków

    • Prezentacja powitalna

     1.4 MB

    • Wprowadzenie do sesji

     Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
     685 KB

    • Prognozy wzrostu rynku pomp ciepła w Europie 2020-2030

     Thomas Nowak – sekretarz generalny EHPA
     2.5 MB

    • Znaczenie pomp ciepła w elektryfikacji i połączeniu sektorów

     Natalia Plaskiewicz – doradca ds. efektywności energetycznej, wytwarzania i innowacji Eurelectric
     716 KB

    • Plan rozwoju OZE w Polsce do 2030 r wg ENERVIS

     Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego
     721 KB

    • Badania i rozwój w zakresie pomp ciepła w Polsce i na Świecie

     dr Marek Miara – Fraunhofer ISE
     3.1 MB

    • Debata na temat przyszłości rynku urządzeń grzewczych w Polsce – Słowo wstępne do debaty

     Jan Rosenow – dyrektor Programów Europejskich z The Regulatory Assistance Project
     764 KB

    • Budynki wielorodzinne i pozostałe w świetle nowych warunków technicznych WT 2021

     Adolf Mirowski – członek zarządu PORT PC
     1.5 MB

    • Budynki jednorodzinne w świetle nowych warunków technicznych WT 2021 – Analiza ekonomiczna przykładów budynków jednorodzinnych

     Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
     1.4 MB

    • Nowa wydanie wytycznych PORT PC cz. 1 – dolne źródła dla pomp ciepła

     Jakub Koczorowski – członek zarządu PORT PC
     2.5 MB

    • Nowa wydanie wytycznych PORT PC cz. 7 – projektowanie, wykonanie i odbiór instalacji z pompami ciepła

     Paweł Lachman – prezes zarządu PORT PC
     1.7 MB

    • Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych

     Poradnik POBE
     1.7 MB

    VII Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

    • VII Kongres PORT PC - Dom bez rachunków

     Paweł Lachman, PORT PC
     3.5 MB

    • The importance of high-power heat pumps in industry and heating and development perspectives of the industry

     Pal Kiss, Hungarian Heat Pump Association
     1,8 MB

    • Polityka energetyczno-klimatyczna w Polsce i Europie - analiza porównawcza

     dr Christian Schnell, Uniwersytet Jagielloński
     644KB

    • Megatrendy energetyczno-klimatyczne a „Dom bez rachunków”

     Marcin Popkiewicz
     6.1 MB

    • Rozstrzygnięcie konkursu „Pompy ciepła w przemyśle 2019”

     Paweł Lachman, PORT PC
     1.4 MB

    • Poradnik „Dom bez rachunków”

     Paweł Lachman, PORT PC
     6.2 MB

    • Dobór i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych

     Bogdan Szymański, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV
     555 KB

    • Dom bez rachunków - kampania w mediach społecznościowych

     Grzegorz Burek, GLOBENERGIA
     586 KB

    • Gruntowe pompy ciepła w dużych obiektach handlowych

     Jakub Koczorowski, PORT PC
     26,6 MB

    2018/04/24 Konferencja PORT PC "Standardy jutra w technice grzewczej", Instalacje 2018

    • Wprowadzenie

     Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
     5.5 MB

    • Wytyczne PORT PC cz. 7 - dobór pomp ciepła i istalacji z pompami ciepła

     Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
     5.7 MB

    • Wytyczne PORT PC cz. 8 - Równoważenie hydrauliczne instalacji c.o.

     Grzegorz Ojczyk
     4.3 MB

    • Podział kompetencji uczestników procesu projektowania i montażu instalacji z pompami ciepła.

     Artur Karczmarczyk
     2.0 MB

    • Analiza danych meteorologicznych w Polsce i tryby pracy pomp ciepła

     Paweł Lachman – Prezes PORT PC
     8.1 MB

    • Likwidacja hałasu

     dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
     2.2 MB

    • Przepisy f-gazowe

     Szymon Piwowarczyk
     1.3 MB

    • Dobór zasobników ciepłej wody

     Adam Koniszewski
     2.3 MB

    • Dolne źródła ciepła

     Jakub Koczorowski
     1.0 MB

    • Przykład doboru pompy ciepła

     dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
     1.6 MB

    • Wytyczne PORT PC - układy hydrauliczne

     Paweł Lachman – Prezes PORT PC
     8.0 MB

    • Wytyczne PORT PC - układy hydrauliczne - Aneks

     Paweł Lachman – Prezes PORT PC
     3.8 MB

    • Prezentacja firmowa WILO

     3.1 MB

    • Prezentacja firmowa DANFOSS

     2.4 MB

    • Prezentacja firmowa BELIMO

     1.4 MB

    • Prezentacja firmowa PURMO

     0.7 MB

    • Prezentacja firmowa GIACOMINI

     7.7 MB

    • Prezentacja firmowa CALEFFI

     1.9 MB

    • Prezentacja firmowa GRUNDFOS

     2.1 MB

    • Arkusze kalkulacyjne

     Zestaw arkuszy kalkulacyjnych omówionych podczas Konferencji PORT PC “Standardy jutra w technice grzewczej”.
     11.6 MB

    2017/10/26 VI KONGRES PORT PC "Pompy ciepła i smart grid - system ciepłowniczy przyszłości"

    SESJA PLENARNA
    • Wprowadzenie

     Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
     2.6 MB

    • Znaczenie pomp ciepła w rozwoju energetyki

     Martin Forsén – Prezes Zarządu EHPA
     1.7 MB

    • Pompy ciepła w inteligentnych sieciach energetycznych - Smart Grid

     Peter Wagener – Prezes DHPA
     1.9 MB

    SESJA OGÓLNA
    • Wprowadzenie

     dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
     2.2 MB

    • Nowe taryfy a opłacalność stosowania pomp ciepła

     Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
     2.4 MB

    • Czy samochody elektryczne są konkurencją dla pomp ciepła?

     dr inż. Marek Miara – Fraunhofer ISE
     1.6 MB

    • Budynki samowystarczalne energetycznie

     Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
     2.7 MB

    • Narzędzia PORT PC dot. analizy kosztów w oparciu o taryfy elektryczne

     dr inż. Adolf Mirowski – V-ce Prezes PORT PC
     0.8 MB

    SESJA NAUKOWA
    • Innowacyjna powietrzna pompa ciepła - udany europejski projekt ``Green HP``

     dr inż. Andreas Zottl – AIT Austria
     1.5 MB

    • Konkurencyjność produktów dzięki współpracy z nauką

     Marcin Franke – Aspol FV
     8.7 MB

    • Absorpcyjne pompy ciepła w instalacjach unieszkodliwiania odpadów

     dr inż. Marcin Malicki – New Energy Transfer
     4.5 MB

    • Połączenie kolektorów słonecznych z pompami ciepła

     prof. Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska
     0.23 MB

    • Oferta laboratorium AGH w Miękini dla przemysłu

     mgr inż. Jarosław Kotyza – Akademia Górniczo-Hutnicza
     1.7 MB

    • Model Instytutów Fraunhofera. Współpraca z przemysłem - przykłady projektów

     dr inż. Marek Miara – Fraunhofer ISE
     2.0 MB

    INNE
    • Folder konferencyjny

     Folder konferencyjny, program, informacje o prelegentach.
     6.1 MB

    • Raport rynkowy PORT PC 2017

     Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 – 2016. Perspektywy rozwoju rynku do 2030 roku.
     5.2 MB

    • Analiza PORT PC dotycząca wprowadzenia optymalnej antysmogowej taryfy elektrycznej przeznaczonej do elektrycznych urządzeń grzewczych

     1.6 MB

    • Arkusze kalkulacyjne

     Zestaw arkuszy kalkulacyjnych omówionych podczas VI Kongresu PORT PC.
     5.8 MB

    2016/10/20 V KONGRES PORT PC "Najlepsze praktyki w likwidacji niskiej emisji"

    SESJA OGÓLNA
    • Pompy ciepła w Polsce - efekty 5 lat wspólnych działań

     Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
     3.3 MB

    • Rozwój rynku pomp ciepła w Niemczech - droga do sukcesu

     Karl Heinz-Stawiarski – Prezes Zarządu BWP – Niemcy
     2.8 MB

    • Raport Agendy ONZ o niskiej emisji w Polsce. Znaczenie pomp ciepła w likwidacji niskiej emisji.

     Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Combat w Polsce
     3.2 MB

    SESJA DLA PROJEKTANTÓW I INSTALATORÓW
    • Pierwsze kompleksowe wytyczne projektowania i doboru instalacji z pompami ciepła - zapowiedź

     Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
     1.6 MB

    • Poradnik schematów hydraulicznych PORT PC / BWP

     Szymon Piwowarczyk – Członek PORT PC
     2.3 MB

    • Pompy ciepła powietrze/woda - aspekty

     Rafał Przybyłowicz – Członek PORT PC
     5.8 MB

    • Narzędzia i arkusze kalkulacyjne PORT PC

     Paweł Lachman – Prezes Zarządu PORT PC
     2.3 MB

    • Układy dolnych źródeł ciepła woda/woda (zapowiedź Wytycznych PORT PC)

     Artur Karczmarczyk – Członek PORT PC
     2.1 MB

    • Weryfikacja prawidłowego wykonania pionowych gruntowych wymienników ciepła

     Tomasz Górka – Członek PORT PC
     11.4 MB

    SESJA DLA SAMORZĄDOWCÓW I ARCHITEKTÓW
    • Alarm Smogowy - skuteczna walka z niską emisją

     Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy
     3.0 MB

    • System etykietowania budynków w zakresie niskiej emisji

     dr inż. Adolf Mirowski – v-ce Prezes Zarządu PORT PC
     5.4 MB

    • Warunki Techniczne 2017 w nowych budynkach jednorodzinnych

     dr inż. Piotr Jadwiszczak – Członek PORT PC
     3.1 MB

    • Pompy ciepła i fotowoltaika - optymalne połączenie w nowych budynkach

     Bogdan Szymański – SBF Polska PV
     2.2 MB

    • Przykłady najlepszych praktyk w dofinansowaniu pomp ciepła: Fundusz Szwajcarski

     Krzysztof Kaczmarek – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
     3.3 MB

    • Wzorcowe wymogi techniczne pomp ciepła w programach dofinansowania

     dr inż. Małgorzata Smuczyńska – Sekretarz Zarządu PORT PC
     1.9 MB

    PORADNIKI
    • Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

     Poradnik
     4.0 MB

    • Ograniczanie hałasu w instalacjach z pompami ciepła

     Poradnik
     3.2 MB

    • Układy hydrauliczne z pompami ciepła

     Poradnik
     5.7 MB

    2015/09/22 IV KONGRES PORT PC "POMPY CIEPŁA - EFEKTYWNOŚĆ Z KLASĄ!"

    • Technologie grzewcze w przyszłym niemieckim systemie energetycznym zdominowanym przez odnawialne źródła energii

     Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
     5 474 KB

    • Heating technology mix in a future German energy system dominated by renewables

     Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
     2 110 KB

    • Pompy ciepła w sercu Europejskiej Unii Energetycznej - Rozwój rynku i środowiska politycznego

     Oliver Jung, EHPA
     2 249 KB

    • Pompy Ciepła - Efektywność z Klasą

     Paweł Lachman, PORT PC
     2 979 KB

    • Wyniki badań Instytutu Fraunhofera ISE nad efektywnością pomp ciepła

     Dr inż. Marek Miara, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE
     2 632 KB

    • Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej

     Paweł Lachman, PORT PC
     1 306 KB

    • Analiza zastosowania różnych urządzeń grzewczych w budynku jednorodzinnym w standardzie WT2017 i WT2021

     dr Piotr Jadwiszczak, Politechnika Wrocławska
     1 813 KB

    • Nowe standardy dolnych źródeł – VDI 4640, cz.2 oraz projekt Thermo Map

     Jakub Koczorowski, PORT PC
     1 481 KB

    • Nowe inicjatywy PORT PC w zakresie współpracy z branżą OZE

     Dr inż. Adolf Mirowski, PORT PC
     1 945 KB