Kopalnie węgla kamiennego zlokalizowane w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym są perspektywicznymi miejscami dla instalacji pomp ciepła. Wiąże się to m.in. z dużymi objętościami  ciepłych wód kopalnianych, które codziennie wypompowywane są tam na powierzchnię terenu. W ciągu doby jest to około 600 tys. m3 wód dołowych o temperaturze powyżej 13°C. Mamy tu do czynienia z niskotemperaturowymi zasobami energii geotermalnej, które dla zlokalizowanych tam 15 zakładów górniczych oszacowane zostały na poziomie 87 MW mocy grzewczej (przy schłodzeniu wody o wartość 3K). Mimo stosunkowo dużych ilości energii geotermalnej zawartej w tych wodach, wciąż jeszcze zasoby te są rzadko  wykorzystywane. Ogromny potencjał tkwi w wykorzystaniu wód kopalnianych jako dolnych źródeł dla pomp ciepła. Dzięki istniejącym szybom, którymi wody te są wypompowywane koszty instalacji geotermalnych stają się niższe, gdyż odliczyć można koszty wiercenia nowych otworów wiertniczych i pompowania wód na powierzchnię. W Polsce powstało już kilka tego typu pilotażowych instalacji warto przyjrzeć się bliżej poniższym przykładom.