mgr Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORTPC

Ukończył inżynierię środowiska na Politechnice Krakowskiej.
W latach 1992-1994 zatrudniony jako specjalista ds. techniki grzewczej w firmie Hydrosolar w Krakowie.
Od 1995 r. do 2021 r. był zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży grzewczej oraz OZE.
Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła.
Od roku 2014 prowadzi kursy certyfikowanego Europejskiego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert”. Autor ponad 50 specjalistycznych artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


mgr Paweł Wróbel
Ekspert POBE

Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego.
Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Ekspert POBE ds. regulacji UE. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl. Autor wielu raportów i analiz z zakresu procesów tworzących ramy prawne transformacji energetycznej.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

mgr Jakub Koczorowski
Członek zarządu PORT PC

Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Stosunków Międzynarodowych oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Studium Podyplomowego Akademia Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą REHAU. Początkowo jako praktykant w dziale Finansów i Księgowości, później jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu w branżach Infrastruktura i Inżynieria Środowiska oraz Technika Grzewcza i Instalacyjna. Od 2008 roku dodatkowo pełnił obowiązki Menedżera Grupy Produktów Odnawialne Źródła Energii. W 2017 roku objął stanowisko Menedżera Sprzedaży w branży Systemy grzewcze, instalacyjne i geotermalne.
W październiku 2018 rozpoczął pracę w firmie Vaillant jako Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Pomp Ciepła i OZE na Europę Wschodnią. Prelegent licznych konferencji związanych tematycznie z OZE. Promotor budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Członek zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Od 2015 roku –pełni funkcję szefa komisji dolnych źródeł ciepła.


mgr inż. Grzegorz Ryżyński
Zastępca kierownika, Zakład Geologii Inżynierskiej
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Główny  specjalista w Zakładzie Geologii Inżynierskiej, Kierownik Zespołu Geotermii Niskotemperaturowej, PIG-PIB.
Od 2012 r. pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym. Jest zaangażowany w działania Instytutu związane z geotermią niskotemperaturową.
Koordynuje realizację zadań państwowej służby geologicznej związanych z oceną potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych geotermii niskotemperaturowej (mapy potencjału) oraz prowadzeniem bazy danych dokumentacji wykonywanych na potrzeby pozyskiwania ciepła ziemi.

 

 

 

 


mgr inż. Marek Hajto
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne (PSG)

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Stypendysta ONZ – UNU Geothermal Training Programme w Islandii, w zakresie wykorzystania energii geotermalnej.
Ponad 20 lat pracy naukowo-badawczej. Główne zainteresowania skierowane w stronę zagadnień związanych z oceną zasobów geotermalnych głębokiej oraz płytkiej geotermii, w tym oceną parametrów hydrogeologicznych i termicznych, zarówno w skali regionalnej jak i lokalnej.
Autor bądź współautor ponad 100 publikacji oraz szeregu opracowań o charakterze ekspertyz i studiów wykonalności w zakresie wykorzystania wód geotermalnych wykonanych na zlecenie instytucji rządowych, samorządowych oraz firm prywatnych. Ekspert Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dziedzinie geotermii.
Koordynator szeregu projektów naukowo-badawczych krajowych i międzynarodowych, w tym serii atlasów geotermalnych obejmujących rejon Niżu Polskiego oraz polskich Karpat – łącznie ponad 80% powierzchni Kraju. Atlasy te stanowiły podwaliny dla lokalizacji wielu otworów geotermalnych, odwierconych w ostatnich latach.
Koordynator i główny wykonawca szeregu projektów robót geologicznych, które zaowocowały odkryciem bogatych złóż wód termalnych, w tym m.in. w Poddębicach, Jachrance k. Warszawy.
Współzałożyciel oraz wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG). Od 2019 roku członek PORT PC. Od 2020 członek zarządu Międzynarodowej Asocjacji Geotermalnej (IGA) oraz członek Komitetu Zasobów Geotermalnych IGA. Członek Europejskiej Rady ds. Energii Geotermalnej (EGEC) oraz członek Międzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów (IAH).