Paweł Lachman
Prezes Zarządu PORTPC

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, stowarzyszenia skupiającego branży pomp ciepła w Polsce. Od 2020 r. pełni funkcje koordynatora Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Od sierpnia 2020 jest członkiem zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków przy Ministerstwie Rozwoju.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży z OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
Prowadzący w latach 2011-2012 kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (EHPA i PORT PC).
Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. do końca 2020 r.
Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8. ). Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

 


Jan Rosenow
Regulatory Assistance Project (RAP)

Dr Jan Rosenow jest dyrektorem i kierownikiem Programów Europejskich w Regulatory Assistance Project (RAP), międzynarodowym zespole wysoko wykwalifikowanych ekspertów ds. energii. Jan Rosenow współpracuje z zarządem kilku instytucji, między innymi w zakresie programu zarządzania popytem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE, w ang. International Energy Agency – IEA), eceee i EVO. Jan Rosenow jest pasjonatem badań nad energią i honorowym pracownikiem naukowym w Instytucie ds. Zmian Klimatycznych Uniwersytetu w Oxfordzie. Za jego wkład pracy w rozwój tej dziedziny, Jan został uznany za jedną z 25 najbardziej wpływowych osób na świecie, w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 


Phil Hurley
Przewodniczący Heat Pump Association (HPA)

Phil Hurley jest Dyrektorem Zarządzającym NIBE Energy Limited, spółki zależnej NIBE Climate Solutions, z siedzibą w Szwecji. NIBE jest jednym z czołowych europejskich producentów w sektorze ogrzewania domowego i czołowym europejskim producentem pomp ciepła. NIBE dostarcza do domów produkty, które zapewniają ciepłą wodę użytkową i komfortowy klimat w pomieszczeniach. NIBE oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i odzysku ciepła, które odzwierciedlają dzisiejsze zapotrzebowanie na zrównoważone budownictwo.

Phil jest związany z usługami budowlanymi od ponad 35 lat na różnych stanowiskach, począwszy od wykonawstwa, projektowania, rozwoju produktów, sprzedaży i marketingu. Od 18 lat zajmuje się technologiami odnawialnymi i jest wiodącą postacią w promowaniu tych technologii. Phil został mianowany przewodniczącym Stowarzyszenia Pomp Ciepła w styczniu 2021 r., a od kwietnia 2019 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Stowarzyszenie HPA, reprezentujące około 95% udziału w rynku pomp ciepła, pod kierownictwem Phila dokonało kilku znaczących przełomów i jest zaangażowane w konstruktywną współpracę z rządem, aby zapewnić konsumentom dostęp do pomp ciepła jako rozwiązania dekarbonizacji ich domów.

 


Paweł Mirowski
Wiceprezes
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Paweł Mirowski od września 2020 r. sprawuje funkcję zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a od końca lutego do końca marca 2022 r. pełnił także obowiązki prezesa NFOŚiGW.

Jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył także podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracował w Energetyce Szczecińskiej S.A. (1999-2000) oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. (2000-2009). W latach 2009-2014 jako zastępca burmistrza Polic nadzorował działania samorządu m.in. w zakresie ochrony środowiska i odpowiadał za wprowadzenie systemu gospodarki odpadami. W latach 2014-2016 był wicestarostą polickim – również wtedy podlegały mu jednostki zajmujące się ochroną środowiska.

Następnie, w latach 2016-2018, zajmował stanowisko dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Był członkiem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, potem zastępcą prezesa tej instytucji (2017-2018) i jej prezesem (2018-2020 ).  Jako zastępca prezesa NFOŚiGW odpowiada m.in.  wdrażanie ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, który dzięki zaangażowaniu ponad 100 mld zł pozwoli na wymianę źródeł ciepła i przeprowadzenie termomodernizacji wielu domów jednorodzinnych. Nadzoruje również pracę Departamentów: OZE, Transportu Zeroemisyjnego i Funduszy Zewnętrznych.


Wojciech Racięcki
Dyrektor działu | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Telekomunikacji. Przez lata realizował liczne projekty w branży telco, a od kilku lat również w zakresie ochrony powietrza. Kierował Pionem Sieci Edukacyjnych w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, rozwijając Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) i Edukacyjną Sieć Antysmogową (ESA). Obecnie dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

 


Paweł Wróbel
założyciel „Gate Brussels”, ekspert ds. regulacji UE w POBE

Ekspert ds. regulacji UE z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w Brukseli, w tym w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Specjalizuje się w polityce energetycznej, klimatycznej, środowiskowej, a także unijnym budżecie. Uczestniczył w pracach i negocjacjach wielu unijnych regulacji tworzących ramy prawne dla sektora energetycznego.
Założyciel i szef firmy konsultingowej „Gate Brussels”. Ekspert POBE ds. regulacji UE. Współpracownik Forum Energii, Instytutu Jagiellońskiego oraz BiznesAlert.pl. Autor wielu raportów i analiz z zakresu procesów tworzących ramy prawne transformacji energetycznej.

 


 

Jest długoletnim pracownikiem Instytutu Fraunhofera ISE z siedzibą główna we Freiburgu w Niemczech. Obecnie koordynuje w Instytucie wszelkie działania związane z tematem pomp ciepła.
Studiował na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie w Kassel, w roku 2014 obronił tytuł doktora z zakresu oceny efektywności pomp ciepła.
Brał udział w wielu niemieckich oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.
Przewodzi międzynarodowym projektem „Heat Pumps in Multi-Family Buildings” (Annex 50) w ramach IEA Heat Pump Technologies Programm.
Jest członkiem szeregu gremiów wytycznych VDI (Verband Deutscher Ingenieure), członkiem zarządu niemieckiego „Towarzystwa Chłodu i Technik Klimatyzacyjnych” DKV e.V., członkiem zarządu „Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła”(EHPA), oraz aktywnym członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).
Autor wielu publikacji naukowych z zakresu pomp ciepła oraz budownictwa energooszczędnego. Prelegent oraz organizator licznych konferencji.


Monika Morawiecka
Senior Advisor w Regulatory Assistance Project (RAP). Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE.

Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości. Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Przed 2006 rokiem pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez CEMS – The Global Alliance in Management Education.  


 

Kamil Kwiatkowski
Dyrektor ds. Projektów Badawczych
Euros Energy Sp. z o.o.

Dr Kamil Kwiatkowski w Euros Energy kieruje projektami badawczymi, w szczególności dotyczącymi magazynowania ciepła i optymalnego wykorzystania pomp ciepła. Wraz z zespołem prowadzi pilotaże wdrożenia rozwiązań transformacji energetycznej. w tym zwycięski projekt w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” (www.cieplowniaprzyszlosci.pl).
Doktorat z fizyki o modelowaniu procesów zgazowania biomasy i spalania otrzymanego gazu zrealizował z partnerem przemysłowym w ramach stypendium VENTURES Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracując na Wydziale Fizyki oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Euros Energy, kierował i brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach B+R w obszarze odnawialnych źródeł energii, ale też modelowania numerycznego i mechaniki płynów.
W latach 2014-2017 zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS UW) oraz członek Rady Naukowej Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW. Członek m.in. grupy eksperckiej ‘Lokalny wymiar energii’ działającej w ramach Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki przy Ministrze Klimatu, Zespołu d.s. Ekonomicznych działającego w ramach Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej.
Autor wielu artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej. Indeks Hirscha 9.


 

Adolf Mirowski
Prezes
Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o.

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej, ukończonej w roku 1996 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z tytułem doktora nauk technicznych.
Pierwszy zawodowy kontakt w branży techniki grzewczej podjął w 1991 r, w ramach działalności firmy Energo-Term
w Krakowie. W latach 1996 – 2012 zatrudniony w firmie Viessmann Sp. z o.o., początkowo jako kierownik biura Kraków, potem odpowiedzialny za szkolenia o zasięgu ogólnopolskim. W kolejnych latach zajmował się wdrożeniem nowych technologii, w tym wytwarzaniem energii skojarzonej i odnawialnej.
Od roku 2012 autor prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i ekspertyz z branży techniki grzewczej i ciepłownictwa.
Członek Założyciel Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.
Od 2011 pełnił rolę eksperta w programie Swiss Contribution.
Twórca i właściciel portalu dla projektantów, architektów i instalatorów www.schematy.info.
Założycie Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB), w którym opracowana własną metodę oceny sposobów ogrzewania budynków i pojazdów ze względu na emisje zanieczyszczeń do powietrza.
Na tej podstawie wydawane są pierwsze w świecie certyfikaty serii PreQurs i znaki emisji serii NO SMOG.

 

 

Jakub Koczorowski
Członek zarządu PORT PC

Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Stosunków Międzynarodowych oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Studium Podyplomowego Akademia Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą REHAU. Początkowo jako praktykant w dziale Finansów i Księgowości, później jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu w branżach Infrastruktura i Inżynieria Środowiska oraz Technika Grzewcza i Instalacyjna. Od 2008 roku dodatkowo pełnił obowiązki Menedżera Grupy Produktów Odnawialne Źródła Energii. W 2017 roku objął stanowisko Menedżera Sprzedaży w branży Systemy grzewcze, instalacyjne i geotermalne.
W październiku 2018 rozpoczął pracę w firmie Vaillant jako Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Pomp Ciepła i OZE na Europę Wschodnią. Prelegent licznych konferencji związanych tematycznie z OZE. Promotor budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Członek zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Od 2015 roku – pełni funkcję szefa komisji dolnych źródeł ciepła.


 

Grzegorz Ryżyński
Zastępca kierownika, Zakład Geologii Inżynierskiej
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Główny  specjalista w Zakładzie Geologii Inżynierskiej, Kierownik Zespołu Geotermii Niskotemperaturowej, PIG-PIB.
Od 2012 r. pracuje w Państwowym Instytucie Geologicznym. Jest zaangażowany w działania Instytutu związane z geotermią niskotemperaturową.
Koordynuje realizację zadań państwowej służby geologicznej związanych z oceną potencjału energetycznego i uwarunkowań środowiskowych geotermii niskotemperaturowej (mapy potencjału) oraz prowadzeniem bazy danych dokumentacji wykonywanych na potrzeby pozyskiwania ciepła ziemi.

 


 

Marcin Sieja
Inżynier budownictwa Lądowego
Archiwum Narodowe w Krakowie

Od 2014 roku pełni funkcję Główny Specjalisty ds. Inwestycji w Archiwum Narodowym w Krakowie. Związana jest ona głównie z realizacją dwóch inwestycji opartych o technologię przygotowanie ciepła i chłodu przez pompy ciepła t.j: budowy Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E oraz z budowy Nowej Siedziby Oddziału Archiwum Narodowego w Nowym Sączu.

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na wydziale Zarządzania i Marketingu. Od 1997 r, posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Związany z usługami budowlanymi od prawie 30 lat, pracując głównie na stanowisku Inspektora nadzoru, przygotowując i nadzorując inwestycje budowlane, głównie dla Inwestorów publicznych t.j: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcim i inne.

 


 

Mateusz Żeruń
Zakład Geologii Inżynierskiej
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Geolog, specjalista ds. płytkiej geotermii w Zakładzie Geologii Inżynierskiej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Jego prace badawcze koncentrują się na termicznych właściwościach gruntów i skał, wykorzystaniu podłoża w celach geotermalnego ogrzewania i chłodzenia budynków, podziemnym magazynowaniu energii cieplnej oraz ocenie zasobów płytkiej geotermii. Stypendysta programu Pioneers Into Practice Climate-KIC. Prelegent oraz autor publikacji naukowych z zakresu oceny potencjału i właściwości termicznych podłoża budowlanego.


 

Jarosław Kotyza
Prezes
Instytut Zrównoważonej Energii „Miękinia”

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie;

Specjalista w zakresie geotermii i pomp ciepła;

Od ponad 20 lat związany z branżą OZE;

Współtwórca i Pierwszy Redaktor Naczelny czasopisma „GLOBEnergia”;

Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG);

Członek Założyciel Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), obecnie V-ce Prezes Zarządu;

Od 15 lat pracownik Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na obecnym stanowisku Kierownika Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini, specjalizującego się w szczególności w pracach badawczych na rzecz rozwoju technologii pomp ciepła i badaniu efektywności tych urządzeń.

Od 7 lat Prezes Instytutu Zrównoważonej Energii „Miękinia”, spółki typu spin-off, powołanej w ramach działalności AGH na rzecz komercjalizacji badań; spółka specjalizuje się w prototypowaniu pomp ciepła, budowie stanowisk badawczych dla pomp ciepła oraz działalności szkoleniowo – doradczej.

 


 

Rober Grejcz
Prezes Zarządu
Krajowe Forum Chłodnictwa

Dyrektor ds. Sprzedaży na Europę Północno-Wschodnią w Emerson Climate Technologies. Posiada ponad 25 lat międzynarodowego doświadczenia w dziedzinie systemów i aplikacji HVAC. Udokumentowane osiągnięcia i wiele udanych projektów w różnych segmentach rynku chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz aplikacjach komfortu cieplnego, klimatyzacji bytowej i precyzyjnej, a także transporcie morskim.

Liczne publikacje w prasie branżowej.

Prowadzi aktywną działalność w Krajowym Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców ( KFCh ) i jest długoletnim członkiem jego Władz.

Członek Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła ( PORTPC  ).

Członek Komitetu Technicznego ds. Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.