Paweł Lachman
Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Od stycznia 2011 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, stowarzyszenia skupiającego branży pomp ciepła w Polsce. Od 2020 r. pełni funkcje koordynatora Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej. Od sierpnia 2020 jest członkiem zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków przy Ministerstwie Rozwoju.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży z OZE i techniki grzewczej (pompy ciepła, układy hybrydowe pomp ciepła, termiczne kolektory słoneczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, systemy hydrauliczne c.o. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).
Prowadzący w latach 2011-2012 kursy certyfikowanego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła „Instal+RES” (Politechnika Krakowska). Od 2014 prowadzi kursy w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert” (EHPA i PORT PC).
Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek inżynieria środowiska. Zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. do końca 2020 r.
Koordynator i członek zespołu autorskiego branżowych wytycznych PORT PC w zakresie pomp ciepła cz. 1-8. Jest autorem ponad 60 artykułów branżowych o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

 


Piotr Dziadzio
Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno-poszukiwawczym. W Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora nauk o Ziemi w zakresie geologii. Posiada uprawnienia geologiczne kat. I. Ukończył Studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu.
Karierę zawodową w geologii rozpoczął w 1992 roku w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1993-2006, pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Glinik Sp. z.o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Od 2014 jest pracownikiem Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.
Piotr Dziadzio jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2016 został wybrany na sekretarza generalnego tej organizacji, którą to funkcję pełnił do 31 lipca 2019 roku.
Od 2004 do 31 lipca 2019 r. pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Od 2016 do 2021 roku pełnił funkcję sekretarza Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council), obecnie jest zastępcą Przewodniczącego KKNŚRN. W roku 2019 został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Geologa Kraju oraz kolejno Głównego Geologa Kraju, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu. Od października 2020 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pełni funkcję podsekretarza stanu – Głównego Geologa Kraju, równocześnie pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.
Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa i odznaczenia honorowe: Zasłużony dla Górnictwa RP, Zasłużony dla polskiej geologii oraz odznakę Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, które otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa oraz geologii.


Paweł Mirowski
Zastępca Prezesa Zarządu
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. (1999-2000) oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. (2000-2009). W latach 2009-2014 był zastępcą burmistrza Polic, gdzie nadzorował komórki organizacyjne realizujące zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska, architektury, gospodarki nieruchomościami i spraw obywatelskich. Odpowiadał także za wprowadzenie w gminie Police systemu gospodarki odpadami (wraz z utworzeniem Wydziału Gospodarki Odpadami) oraz sprawował nadzór nad jednostką organizacyjną gminy Police pn. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Następnie, w latach 2014-2016 był wicestarostą polickim. W trakcie pełnienia tej funkcji podlegały mu komórki organizacyjne realizujące zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska, architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii.

Pełnił również funkcję dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (2016-2018), następnie członka zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku zastępcy prezesa, a w latach 2018-2020 prezesa zarządu. W latach 2019-2020 przewodniczył konwentowi prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

10 września 2020 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie nadzoruje Departament Czystego Powietrza, odpowiada za wdrażanie ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu ponad 100 mld zł pozwoli na wymianę źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Nadzoruje również pracę Departamentów: OZE, Transportu Zeroemisyjnego i Funduszy Zewnętrznych.

8 września 2022 r. został ustanowiony Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

 


Laura Cozzi
Dyrektor,
Sustainability, Technology and Outlooks, IEA

Laura Cozzi została mianowana Dyrektorem ds. Zrównoważonego Rozwoju, Technologii i Perspektyw w IEA (Międzynarodowej Agencji Energetycznej), w czerwcu 2023 roku. Pani Cozzi planuje i koordynuje prace IEA w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego, obejmujące politykę dotyczącą technologii energetycznych i zmian klimatu. Pani Cozzi jest również głównym analitykiem energetycznym Agencji i w tym charakterze współtworzy World Energy Outlook.

Laura Cozzi dołączyła do IEA w 1999 roku jako młodszy analityk w zespole World Energy Outlook. Współtworzyła kilka edycji prognozy WEO i kierowała wieloma raportami. Przed dołączeniem do IEA pani Cozzi pracowała dla włoskiej firmy energetycznej ENI S.p.A. Posiada tytuł magistra inżynierii środowiska (Politechnika w Mediolanie) oraz tytuł magistra ekonomii energii i środowiska (Uniwersytet Korporacyjny Eni).

 


Jan Rosenow
Dyrektor i kierownik
Regulatory Assistance Project (RAP)

Dr Jan Rosenow jest dyrektorem i kierownikiem Programów Europejskich w Regulatory Assistance Project (RAP), międzynarodowym zespole wysoko wykwalifikowanych ekspertów ds. energii. Jan Rosenow współpracuje z zarządem kilku instytucji, między innymi w zakresie programu zarządzania popytem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE, w ang. International Energy Agency – IEA), eceee i EVO. Jan Rosenow jest pasjonatem badań nad energią i honorowym pracownikiem naukowym w Instytucie ds. Zmian Klimatycznych Uniwersytetu w Oxfordzie. Za jego wkład pracy w rozwój tej dziedziny, Jan został uznany za jedną z 25 najbardziej wpływowych osób na świecie, w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

 

 

Jest długoletnim pracownikiem Instytutu Fraunhofera ISE z siedzibą główna we Freiburgu w Niemczech. Obecnie koordynuje w Instytucie wszelkie działania związane z tematem pomp ciepła.
Studiował na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie w Kassel, w roku 2014 obronił tytuł doktora z zakresu oceny efektywności pomp ciepła.
Brał udział w wielu niemieckich oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.
Przewodzi międzynarodowym projektem „Heat Pumps in Multi-Family Buildings” (Annex 50) w ramach IEA Heat Pump Technologies Programm.
Jest członkiem szeregu gremiów wytycznych VDI (Verband Deutscher Ingenieure), członkiem zarządu niemieckiego „Towarzystwa Chłodu i Technik Klimatyzacyjnych” DKV e.V., członkiem zarządu „Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła”(EHPA), oraz aktywnym członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).
Autor wielu publikacji naukowych z zakresu pomp ciepła oraz budownictwa energooszczędnego. Prelegent oraz organizator licznych konferencji

 


 

Wojciech Racięcki
Dyrektor działu | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Telekomunikacji. Przez lata realizował liczne projekty w branży telco, a od kilku lat również w zakresie ochrony powietrza. Kierował Pionem Sieci Edukacyjnych w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, rozwijając Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) i Edukacyjną Sieć Antysmogową (ESA). Obecnie dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

 

 

 


Monika Morawiecka
Senior Advisor w Regulatory Assistance Project (RAP).
Wcześniej Prezes Zarządu PGE Baltica i Szef Strategii Grupy PGE.

Od 2022 roku współpracuje z Regulatory Assistance Project (RAP), niezależną organizacją pozarządową, zaangażowaną w przyspieszenie transformacji energetycznej w stronę zrównoważonej, bezpiecznej i kosztowo efektywnej przyszłości. Wcześniej przez 15 lat związana z Grupą PGE. Od 2010 roku, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Strategii, odpowiadała za strategię całej Grupy Kapitałowej, była odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE oraz proponowanie długoterminowych planów rozwoju Grupy zarówno w zakresie energetyki konwencjonalnej, jak i OZE. W lutym 2019 roku została Prezesem Zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy Kapitałowej PGE koordynującej budowę trzech morskich farm wiatrowych na Bałtyku. W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Przed 2006 rokiem pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, a także posiadaczką międzynarodowego dyplomu Master of International Management, przyznawanego przez CEMS – The Global Alliance in Management Education.

 


Małgorzata Smuczyńska
Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA)

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – technologii wody i ścieków, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa. Członek Założyciel i Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA), Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Autorka dwóch zgłoszeń patentowych na projekty wynalazcze dotyczące sposobów usuwania związków fosforu ze ścieków. Współautorka „Planu energetycznego województwa podlaskiego” i „Wytycznych projektowania wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Cz. 1” PORT PC oraz cyklu krajowych i zagranicznych publikacji prasowych, dotyczących tematyki OZE, głównie technologii pomp ciepła.

Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii to nie tylko jej pasja zawodowa, ale także misja w życiu codziennym, którą realizuje będąc właścicielką gruntowej pompy ciepła współpracującej z fotowoltaiką i systemem wentylacji z odzyskiem ciepła. W życiu zawodowym od 11 lat reprezentuje branżę pomp ciepła w stowarzyszeniu PORT PC. Posiada również szerokie doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym przez ostatnich 16 lat jako Business Unit Manager i Brand Manager w NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., wchodzącej w skład koncernu NIBE AB w Szwecji, będącej producentem i dystrybutorem pomp ciepła w Polsce. Od maja 2023 r. podjęła pracę na stanowisku Regionalnego Dyrektora Sprzedaży – Region Wschód i  Dyrektora Zarządzającego spółką ESBE w Polsce, europejskiego producenta rozwiązań w zakresie systemów grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej.

 


 

Jakub Koczorowski
Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Absolwent poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Stosunków Międzynarodowych oraz warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Studium Podyplomowego Akademia Menedżerska. Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmą REHAU. Początkowo jako praktykant w dziale Finansów i Księgowości, później jako specjalista ds. sprzedaży i marketingu w branżach Infrastruktura i Inżynieria Środowiska oraz Technika Grzewcza i Instalacyjna. Od 2008 roku dodatkowo pełnił obowiązki Menedżera Grupy Produktów Odnawialne Źródła Energii. W 2017 roku objął stanowisko Menedżera Sprzedaży w branży Systemy grzewcze, instalacyjne i geotermalne.
W październiku 2018 rozpoczął pracę w firmie Vaillant jako Menedżer ds. Rozwoju Sprzedaży Pomp Ciepła i OZE na Europę Wschodnią. Prelegent licznych konferencji związanych tematycznie z OZE. Promotor budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Wiceprezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Od 2015 roku – pełni funkcję szefa komisji dolnych źródeł ciepła.

 

 

Robert Kałużny
Członek Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Od 2016 rozwija świadomosć biznesową w dziedzinie powietrznych pomp ciepła w Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe pełniąc aktualnie stanowisko Dyrektora Sprzedaży. Wcześniej Inżynier ds. pomp ciepła w Hewalex. Specjalizuje się w dziedzinie pomp ciepła od 2010 roku. Droga zawodowa rozpoczęła się od pracy na stanowisku testowym pompy ciepła korzystajacej z CO2 w SINTEF Energy Research Trondheim podczas wymiany studentów w ramach programu LLP/Erasmus. Absolwent Inżynierii Środowiska w Politechnice Śląskiej oraz studium podyplomowego Odnawialne Zasoby i Żródła Energii w AGH oraz Menadżer ds Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży w Uniwersytecie Ekonominym w Katowicach. Wiedzę teoretyczną dotyczącą budownictwa i energetyki poparł doświadczeniem zdobytym podczas budowy czterech kątów i wyposażenia ich w instalacje, w tym OZE. Użytkownik powietrznej pompy ciepła i fotowoltaiki w „domu bez rachunków”. Członek Zarządu PORT PC od 2023. Zainteresowania koncentrują się wokół budownictwa, dobra dzieci oraz piłki nożnej.

 

 

Jarosław Ozimek
Prezes zarządu DPS Sp. z o.o
.
Członek Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Jarosław Ozimek, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Zachodniej Szkocji z dziedziny dedukcyjnych baz danych. Wiedzę z ekonomii i zarządzania finansami nabył na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2000 do 2015 roku był konsultantem biznesowego w zakresie funduszy unijnych w ICS Consulting.

W branży pomp ciepła do 2006 roku, jako założyciel i Prezes Zarządu DPS Sp. z o.o. Odwierty dla pomp ciepła. Aktywny członek stowarzyszenia Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Zaangażowany w rozszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu geoenergetyki, współpracując z ośrodkami naukowymi na Politechnice Wrocławskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczeniem z wykonanych instalacji dolnego źródła pomp ciepła z zastosowaniem gruntowych wymienników ciepła, wymienia i dzieli się na szkoleniach związanych z tematyką OZE, a wiedzę w tej dziedzinie dodatkowo ugruntowuje na studiach podyplomowych Geotermia na AGH w Krakowie oraz szkoleniach i projektach w Unii Europejskiej.


 

Adolf Mirowski
Prezes
Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o.
Członek Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej, ukończonej w roku 1996 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z tytułem doktora nauk technicznych.
Pierwszy zawodowy kontakt w branży techniki grzewczej podjął w 1991 r, w ramach działalności firmy Energo-Term
w Krakowie. W latach 1996 – 2012 zatrudniony w firmie Viessmann Sp. z o.o., początkowo jako kierownik biura Kraków, potem odpowiedzialny za szkolenia o zasięgu ogólnopolskim. W kolejnych latach zajmował się wdrożeniem nowych technologii, w tym wytwarzaniem energii skojarzonej i odnawialnej.
Od roku 2012 autor prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i ekspertyz z branży techniki grzewczej i ciepłownictwa.
Członek Założyciel i Członek Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Od 2011 pełnił rolę eksperta w programie Swiss Contribution.
Twórca i właściciel portalu dla projektantów, architektów i instalatorów www.schematy.info.
Założycie Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB), w którym opracowana własną metodę oceny sposobów ogrzewania budynków i pojazdów ze względu na emisje zanieczyszczeń do powietrza.
Na tej podstawie wydawane są pierwsze w świecie certyfikaty serii PreQurs i znaki emisji serii NO SMOG.


 

 

Piotr Narowski

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska | Politechnika Warszawska

Dr Piotr Narowski jest inżynierem środowiska specjalizującym się w fizyce budynków, termodynamice i wymianie ciepła, analizach systemów HVAC i systemów ciepłowniczych oraz modelowaniu matematyczny. Posiada 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań, doradztwie energetycznym oraz nauczaniu. W kręgu jego największych zainteresowań znajduje się fizyka budynków, symulacje energetyczne budynków, modelowanie matematyczne systemów HVAC i systemów ciepłowniczych, analizy energetyczne budynków i ich instalacji wewnętrznych, analizy miejskich systemów ciepłowniczych oraz niekonwencjonalnych systemów wytwarzania energii. Dr Piotr Narowski specjalizuje się również w rozwoju aplikacji i programów komputerowych analizy energetycznej systemów dla potrzeb budownictwa. Programuje w językach C++, C#, Python i VisualBasic. Jest autorem systemów i aplikacji wykorzystywanych w analizach energetycznych i projektowaniu instalacji HVAC oraz systemów ciepłowniczych. Jest współautorem rodziny programów Audytor firmy SANKOM sp. z o.o. Jest autorem ponad 40 publikacji, które ukazały się w zagranicznych oraz krajowych czasopismach i konferencjach. Dr Narowski brał udział w kilku projektach międzynarodowych oraz ponad 90 ekspertyzach dla polskich przedsiębiorstw i deweloperów w zakresie efektywnego wykorzystania energii. Najważniejsze z projektów międzynarodowych to:

STEP (Thermo-modernisation of public buildings conducted in accordance with the conditions of sustainable development), EEA Grant, PL0077, Co-ordinator Warsaw University of Technology, 2006-2011
CA EPBD II (Concerted Action supporting transposition and implementation of directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council part II), Intelligent Energy – Europe II, Grant Agreement No IEE/CA/07/333, 2007-2011
ICE-WISH (Demonstrating through Intelligent Control (smart metering, wireless technology, cloud computing, and user-oriented display information), Energy and Water wastage reductions In European Social Housing), Grant Agreement number:270898, 2011-2014,
Norway Grants, PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, KODnZEB,: Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego


 

Grzegorz Burek
Redaktor naczelny 
GLOBENERGIA

Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA, promotor zrównoważonego rozwoju oraz odnawialnych źródeł energii. Wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, działacz na rzecz pomp ciepła (członek PORT PC) oraz geotermii (członek PSG).
Organizator i pomysłodawca wielu konferencji i wydarzeń branżowych oraz samorządowych, powiązanych z OZE. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 


 

 

Waldemar Joniec
Redaktor naczelny
Rynek Instalacyjny

Redaktor naczelny magazynu Rynek Instalacyjny. Promotor projektowania zintegrowanego, energoefektywnego i zrównoważonego budownictwa, jakości środowiska wewnętrznego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w systemach HVAC i w ciepłownictwie. Organizator seminariów szkoleniowych i konferencji poświęconych projektowaniu systemów wentylacji bytowej i pożarowej. Członek PORT PC. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.