Drugiego dnia Międzynarodowych Targów Instalacyjnych INSTALACJE 2016 tj. 26 kwietnia 2016r. odbędzie się Konferencja organizowana przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Spotkanie tym razem będzie przebiegało pod hasłem „Instalatorze bądź gotowy na zmiany!” i jest kierowane przede wszystkim do instalatorów i projektantów systemów grzewczych jak też do wszystkich osób zainteresowanych tematyką pomp ciepła i budynków energooszczędnych. Z całą pewnością będzie to jedno z najważniejszych w tym roku wydarzeń dla branży grzewczej. Warto więc odpowiednio wcześniej zarezerwować sobie tę datę w kalendarzu.

Program Prosument i przegląd dostępnych programów dofinasowania OZE w 2016

Zainteresowanie uczestników konferencji z pewnością wzbudzi przegląd dostępnych w Polsce programów dofinansowań instalacji z pompami ciepła. Udział w konferencji będzie dla uczestników okazją do wymiany doświadczeń związanych m.in. z programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Prosument”.

Nowe Warunki Techniczne 2017– jakie wyzwania stoją przed instalatorami?

Istotna część spotkania będzie również poświęcona nowym warunkom technicznym WT 2017, których wejście w życie wprowadzi poważne zmiany w podejściu do rozwiązań ogrzewania i przygotowania c.w.u. w nowych budynkach. Zaostrzenie warunków technicznych od stycznia 2017 roku, w praktyce zachęci do stosowania pomp ciepła, a zarazem uniemożliwi stosowanie atmosferycznych kotłów gazowych czy kotłów węglowych w nowych budynkach jednorodzinnych. Konsekwencje tych zmian w pierwszej kolejności odczują architekci i projektanci takich obiektów oraz instalatorzy, którzy z odpowiednim wyprzedzeniem muszą się przygotować do nadchodzącej rzeczywistości. Uczestnicy Konferencji PORT PC zostaną wprowadzeni w tematykę nadchodzących zmian w technice grzewczej. W czasie konferencji nie zabraknie również czasu na dyskusję o praktycznym aspekcie pracy instalatora po 2017 r.

Nowe Wytyczne PORT PC dot. jakości wody – praktyczne warsztaty

Podczas spotkania omówione zostaną praktyczne aspekty „Wytycznych Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła” dotyczących zapobiegania szkodom w systemach grzewczych w których nośnikiem ciepła jest woda (cz. 4 i 5 Wytycznych PORT PC). Przedstawione zostaną poruszane w nich zagadnienia oraz znaczenie prawne (np. w odniesieniu do uzyskania świadczeń gwarancyjnych). W ramach pakietu konferencyjnego każda zarejestrowana na Konferencję PORT PC osoba otrzyma komplet tych wytycznych.

Nowe przepisy F-gazowe a montaż pomp ciepła

W styczniu br. wydano ostatnie akty prawne pozwalające na wejście w życie w pełni krajowej legislacji f-gazowej. W myśl nowych przepisów osoby pracujące z f-gazami lub substancjami kontrolowanymi powinny posiadać certyfikaty f-gazowe. Uczestnicy konferencji usłyszą m.in. do kogo kierowany jest system szkoleń i certyfikacji f-gazowej oraz jaki zakres prac związanych z montażem pomp ciepła wymaga tej certyfikacji. Bardziej szczegółowe informacje w zakresie f-gazów zostaną przedstawione dzień wcześniej – 25 kwietnia 2016 r., po uroczystym otwarciu Targów INSTALACJE, na Konferencji organizowanej przez Krajowe Forum Chłodnictwa, pt. „Krajowa legislacja f-gazowa dla chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła – certyfikacja firmowa i personalna oraz aktualne obowiązki serwisanta i właściciela urządzenia / instalacji”.

Etykiety energetyczne jak skutecznie wykorzystywać informacje?

Mając świadomość jak istotne znaczenie ma przygotowanie instalatorów do realizacji wymagań wynikających z rozporządzeń i dyrektyw UE, podczas Konferencji PORT PC zostaną szczegółowo omówione skomplikowane przepisy etykietowania energetycznego systemów i urządzeń grzewczych. Mimo iż przepisy ErP/ELD są stosowane od września 2015r. wciąż budzą spore wątpliwości zwłaszcza w odniesieniu do pomp ciepła. Eksperci PORT PC odpowiedzą m.in. na pytanie jak prawidłowo korzystać z danych zawartych w kartach i etykietach produktów oraz zestawów, szczególnie w kontekście stosowania pomp ciepła.

Otwarta na dyskusję formuła konferencji PORT PC

Doświadczenie Konferencji PORT PC podczas poprzednich Targów INSTALACJE w 2014 roku pokazało, że dużym zainteresowaniem cieszy się formuła konferencji, w której przewidziany jest czas na szeroką dyskusję. Organizatorzy wzięli to pod uwagę również tym razem, spotkanie po części będzie więc miało charakter warsztatów. Konferencja PORT PC „Instalatorze bądź gotowy na zmiany!” odbędzie się w drugim dniu Targów INSTALACJE 26 kwietnia 2016 roku. Rejestracja na Konferencję PORT PC rusza już 14 marca .Można jej będzie dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://instalacje.mtp.pl/pl/wydarzenia/konferencja_port_pc/.