Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie celów Przedsięwzięcia i zasad udziału w postępowaniu publicznym 105/21/PU/P40 – „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”.

NCBR w szczególności skoncentruje się na omówieniu oczekiwań wobec potencjalnych Wnioskodawców oraz na najważniejszych aspektach związanych z przygotowaniem wniosków o udział w Przedsięwzięciu.

Fot. Shutterstock

Podczas spotkania przedstawiciele NCBR przedstawią i omówią:

  1. Zagadnienie merytoryczne Przedsięwzięcia, w tym:
  • cel Przedsięwzięcia,
  • wymagania obligatoryjne, konkursowe i jakościowe,
  • etapy realizacji.
  1. Zasady ujęte w umowie i regulaminie, w szczególności dotyczące:
  • prawa własności intelektualnej,
  • ścieżek komercjalizacji technologii,
  • sposobów wypłaty i zabezpieczenia zaliczek,
  • warunków współpracy między Stronami umowy.

Spotkanie odbędzie się 9 lipca (piątek), w godzinach 9:00 – 11:00, on-line na platformie MS Teams. Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia na adres: aneta.ruzik@ncbr.gov.pl.

Zgłoszenie powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 8 lipca 2021 r., godz. 14:00. Istotne jest otrzymanie od NCBR potwierdzenia zgłoszenia. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem Przedsięwzięcia Magazynowanie Ciepła i Chłodu jest opracowanie energooszczędnych systemów dostarczających ciepło i chłód dla domu i biura, wykorzystujących innowacyjne technologie magazynowania ciepła i chłodu m.in. poprzez czerpanie maksymalnej dostępnej w danym czasie energii z OZE i dystrybuowanie jej w zależności od zapotrzebowania budynku. Ponadto, systemy te będą cechować się wysoką sprawnością, minimalnymi stratami energii, stabilnością dystrybucji ciepła/chłodu, optymalną kubaturą dla ostatecznego zastosowania, a także będą nieszkodliwe dla środowiska. Opracowane systemy spowodują zmniejszenie kosztów ogrzewania i chłodzenia budynków czerpiąc i oddając w optymalny i efektywny sposób energię z OZE.

O uruchomieniu projektu „Magazynowanie Ciepła i Chłodu”, który skierowany jest do producentów bezemisyjnych urządzeń grzewczych więcej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-zabiega-o-polskie-rozwiazania-w-zakresie-magazynowania-ciepla-i-chlodu-dla-domow-oraz-biur

Niniejsze Przedsięwzięcie jest realizowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który jest realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer POIR.04.01.03-00-0001/20-00.

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju