Lokalizacja: Milanówek (woj. mazowieckie)

Krótki opis

Inwestycja z gruntową pompą ciepła na obszarze NATURA 2000

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Właściciele budynku zdecydowali się na zakup pompy ciepła z uwagi na jej innowacyjność i niskie koszty eksploatacji, a także ze względu na fakt, że jest to najbardziej ekologiczne i przyjazne środowisku urządzenie grzewcze.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: jednorodzinny
  • Powierzchnia ogrzewana: 145m2
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2012 rok
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła F1245
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 8 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Dolne źródło ciepła stanowi kolektor gruntowy w postaci sond pionowych o łącznej długości 150 mb. Zainstalowana pompa ciepła F1245 służy do ogrzewania budynku i produkcji ciepłej wody w zintegrowanym zasobniku c.w.u. o pojemności 180 litrów. Roczne koszty eksploatacji pompy ciepła nie przekroczyły 1700 zł (czas pracy sprężarki 1600 h). Przy budowie domu właściciele skorzystali z 40% dotacji udzielanej przez WFOŚiGW dla inwestycji prowadzonych na obszarach chronionych w województwie mazowieckim.

 

Firmy uczestniczące

Producent: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.