Lokalizacja: Stara Iwniczna

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Klient chciał zastosować pompę ciepła jako główne źródło ciepła. Zastosowane urządzenie ma stanowić podstawowe źródło ogrzewania w modernizowanej instalacji. Budowany układ to instalacja pokazowa, dzięki której będzie możliwe śledzenie pracy urządzenia 24 godziny na dobę podczas normalnego użytkowania. System będzie zapewniać ogrzewanie i C.W.U. trzyosobowej rodzinie zamieszkującej budynek.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: jednorodzinny
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: GAHP-A HT S1 gazowa absorpcyjna pompa ciepła
  • Typ pompy ciepła: Powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 38,3 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Pompa ciepła docelowo stanowi podstawowe źródło ciepła wspomagane istniejącym kotłem gazowym. GAHP-A HT to urządzenie wykorzystujące powietrze jako dolne źródło ciepła dlatego instalowana jest na zewnątrz. Po stronie pierwotnej instalacji zastosowana jest mieszanina glikolu zabezpieczająca układ przed ewentualnym zamarznięciem. W pierwszym etapie budowy urządzenie zostało zainstalowane na specjalnie przygotowanym postumencie oraz wykonana została instalacja zewnętrzna (położono rury preizolowane, przeprowadzono przewody elektryczne itd.). Następne prace związane były z wykonaniem instalacji wewnętrznej. Zastosowany został wymiennik ciepła glikol/woda, odpowiedni zbiornik buforowy oraz automatyka pozwalająca skoordynować prace pompy ciepła z kotłem.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno