Krótki opis

Zabytkowy obiekt, którego historia sięga XVI wieku. Wzniesiony na terenach dawnych Prus Książęcych na siedzibę rodu von Eulenburg. Kilkukrotnie przebudowywany, ograbiony doszczętnie po drugiej wojnie światowej. Przejęty przez PRL-owskie władze, nie znajdując zastosowania popadł w ruinę.
Od 1995 roku po wykupieniu przez prywatnych właścicieli odzyskuje swój pierwotny blask.

Informacje o obiekcie:

  • Typ obiektu: wielokondygnacyjny budynek hotelowy
  • Powierzchnia ogrzewana: 5 000 m2
  • Rok budowy: 2015
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2015
  • Inwestor: Kuria Warszawsko-Praska
System grzewczy

  • Zastosowane urządzenia:
  • Typ pompy ciepła: pompa ciepła glikol/woda
  • Moc grzewcza: 200 kW
  • Oszczędności eksploatacyjne, roczne: Roczne koszty eksploatacyjne 20 000 zł

 

Opis systemu z pompą ciepła:

Celem było ogrzewanie i chłodzenie budynku i uzyskanie jak najniższych kosztów eksploatacyjnych.

Wykonano badanie struktury gruntu za pomocą specjalnej sondy na jego podstawie określono dokładnie liczbę i głębokość wymienników gruntowych. Ze względu na brak miejsca całe dolne źródło zostało wykonane pod budynkiem.

Dzięki wykonaniu odwiertów pod obiektem stało się możliwe wykorzystanie kaskady pomp ciepła EUROS GEO PRO. Pozwoliło to na obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektu znacznie poniżej ceny ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, jednocześnie zyskując dodatkową możliwość w postaci bardzo taniego chłodzenia.

 

Firmy uczestniczące:

Producent: Euros Energy Sp. z o.o.