Lokalizacja:  Gdańsk

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Nowo otwarty budynek Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jest odpowiedzią na potrzeby krzewienia głównych wartości, jakie niesie Solidarność – „wolności, demokracji i solidarności”. System grzewczo-chłodniczy zamontowany w obiekcie również nie mógł odbiegać od wartości i idei przyświecających ECS. Pompy ciepła są nowoczesną, czystą i przede wszystkim ekologiczną odpowiedzią technologii na potrzebę ogrzewania i chłodzenia budynku, a także koncepcją umożliwiającą jego długotrwałe użytkowanie.Instalacja grzewczo-chłodnicza w obiekcie wykorzystywana jest do przygotowania wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej oraz czynnika chłodniczego.

Informacje o obiekcie

  • Typ budynku: usługowy
  • Rok budowy: 2011
  • Dystrybucja ciepła: chłodnice w centralach wentylacyjnych, klimakonwektory, ogrzewanie płaszczynowe
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt- sony pionowe
  • Zastosowane urządzenia: dwie kaskady urządzeń marki Alpha-InnoTec – 2 x SWP 1600 + 2 x SWP 1600

Opis systemu z pompą ciepła

Instalacja grzewczo-chłodnicza w obiekcie wykorzystywana jest do przygotowania wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej oraz czynnika chłodniczego. Zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie wynosi 575 kW, natomiast chłodzenie wymaga mocy 370 kW. Zastosowano cztery pompy ciepła, podzielone na odrębne zespoły po dwie pompy ciepła w każdym. Zespół 1 pomp ciepła pracować będzie na instalację o parametrze temperaturowym poniżej 45°C, zespół 2 pomp ciepła na instalację o parametrze 45°C. Rozwiązaniem, które przyjęto do realizacji było zastosowanie dwóch kaskad pomp ciepła pracujących na oddzielne bufory wody grzewczej i chłodniczej. Każdy z zespołów (kaskad) pomp ciepła odpowiada za inne funkcje w systemie: Zespół 1: Jego zadaniem jest praca na potrzeby ciepła technologicznego (woda grzewcza na zasilaniu 45°C) i przygotowania c.w.u. oraz w trybie chłodzenia aktywnego na potrzeby klimatyzacji powietrznej – chłodnic w centralach wentylacyjnych i klimakonwektorów. Rezerwa mocy grzewczej tego systemu wynosi ok. 35 kW. Zespół 2: Zadaniem drugiego zespołu jest praca na potrzeby ogrzewania płaszczyznowego (woda grzewcza na zasilaniu 35°C) oraz w trybie chłodzenia pasywnego poprzez belki chłodzące i poprzez wykorzystanie instalacji płaszczyznowej. Rezerwa mocy grzewczej wynosi ok. 30 kW. Obie kaskady pomp ciepła w zestawieniu 2 x SWP 1600 + 2 x SWP 1600 pokrywają całkowite zapotrzebowanie ciepła i chłodu.

Dolne źródło dla pomp ciepła

Początkowo projekt zakładał 75 sond o głębokości 120 m, jednak ostatecznie zdecydowano się na wykonanie 110 sond o średniej głębokości 83 m. Tak wykonane dolne źródło zapewnia odpowiednią moc chłodniczą dla pracy nawet wszystkich czterech pomp ciepła równocześnie, a w okresie letnim jest zbiornikiem umożliwiającym długotrwałą bezawaryjną pracę w trybie chłodzenia.

Dodatkowe informacje o systemie

Zamontowane pompy ciepła będą pracowały dla potrzeb grzewczych i chłodniczych grup instalacyjnych. Na potrzeby c.w.u. w kaskadzie będzie pracować tylko jedna sprężarka jednej pompy ciepła. Instalacja ciepła technologicznego w tym czasie będzie pobierać ciepło z buforów, które są ładowane drugą pompą kaskady. Kaskada połączona jest z dwoma buforami o pojemności 2000 l każdy. Podstawowe ładowanie c.w.u. następuje w nocy, przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na ciepło technologiczne. W dzień zachodzi podgrzewanie pobranej dodatkowo wody ciepłej, której rozbiór jest raczej sukcesywny, a więc przerwy w ładowaniu buforów dwoma pompami ciepła są krótkie. Tryb chłodzenia aktywnego pozwala dodatkowo na wykorzystanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w dzień ciepłem „odpadowym”. W stosunku do rozwiązań konwencjonalnych przygotowanie energii cieplnej i chłodniczej przez dwie kaskady 2 x Alpha-InnoTec SWP 1600 pozwoli na oszczędności 100 tys. zł rocznie (ok. 66% oszczędności).

 

Firmy uczestniczące

Producent: alpha innotec