Lokalizacja: Łódź

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Ideą Inwestora było zastosowanie najtańszego eksploatacyjnie systemu grzewczego, który ma możliwość współpracy z systemem ogrzewania podłogowego oraz pozyskuje energię z otoczenia (OZE). Zewnętrzna instalacja była w tym przypadku idealnym rozwiązaniem.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: sakralny
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: GAHP-A HT S – gazowa absorpcyjna pompa ciepła
  • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
  • Moc grzewcza: 38,3 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Gazowa absorpcyjna pompa ciepła stanowi jedyne źródło ciepła. W celu oszczędności miejsca wokół kościoła oraz ze względów wizualnych urządzenie zostało zamontowane na dachu bocznej nawy kościoła

 

Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno