Lokalizacja: Czerna, Wadowice

Krótki opis

Obecnie w klasztorze mieści się Centrum im. Jana Pawła, w którym koordynowane są działania edukacyjne, kulturalne i pielgrzymkowe związane z dziesiątkami tysięcy pielgrzymów i turystów odwiedzających Wadowice. Organizowane są tu rekolekcje i dni skupienia dla tych, którzy pragną pogłębić swoje życie religijne.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Do 2006 roku obiekt był zasilany przy pomocy kotłowni węglowej o mocy 525 kW, w której pracowały trzy kotły węglowe o mocy 175 kW każdy. Kotły te zostały odzyskane przez Zakon od Skarbu Państwa wraz z budynkiem, w którym mieścił się wadowicki szpital powiatowy. Z powodu całkowitego wyeksploatowania kotłów i bezprzedmiotowości ich dalszych napraw, dwa z nich wyłączono z użytkowania w 2005 roku, a ostatni po sezonie grzewczym w 2006 roku. Z powodu braku należytego źródła ciepła wystąpił brak możliwości normalnej, zgodnej z potrzebami eksploatacji budynku. W sezonie grzewczym 2005/2006 problem braku mocy nie okazał się zbyt dokuczliwy, ponieważ Zakon prowadził generalny remont budynku wyłączając jego dużą część z eksploatacji. W ramach tych prac wykonana została także nowa instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja ta została zaprojektowana i zrealizowana do współpracy z niskotemperaturowym źródłem ciepła.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: sakralny
  • Rok budowy: 1897 rok
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2006 rok
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła Alpha SWP 1250
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 500,8 kW
  • Moc chłodnicza: 341,2 kW

Opis stanu bazowego

Do 2006 roku obiekt był zasilany przy pomocy kotłowni węglowej o mocy 525 kW, w której pracowały trzy kotły węglowe o mocy 175 kW każdy.

Opis systemu z pompą ciepła

Od 2006 roku źródłem ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej w klasztorze stały się pompy ciepła typu glikol/woda. Cztery jednostki o łącznej mocy grzewczej 500,4kW i współczynniku wydajności 4,3 przy B0/W35 czerpiąc ok. 75% energii z ziemi przy pomocy kolektora gruntowego pionowego, a w pozostałych 25 % wykorzystując energię elektryczną, zasilają w ciepło budynek Klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach.
Węzeł cieplny został wykonany w pomieszczeniu dotychczasowej kotłowni węglowej poddanej pracom remontowym i adaptacyjnym. Oprócz czterech pomp ciepła w pomieszczeniu tym ustawiono zasobnik c.w.u o pojemności 1500l oraz dwa zbiorniki buforowe o pojemności 1200l każdy.

Dodatkowe informacje

Pompy ciepła bardzo dobrze nadają się do ogrzewania budynków wielkopowierzchniowych, również wykonanych wg starszych technologii, takich które spotyka się w budownictwie sakralnym. W opisywanym przypadku roczna eksploatacja kosztuje użytkownika ok. 66 000 złotych, co sprawia, że instalacja ogrzewania z pompami ciepła jest również atrakcyjna ekonomicznie.

 

Firmy uczestniczące

Producent: alpha innotec