Lokalizacja: Sulęcin

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta było zastosowanie efektywnego, ekologicznego i ekonomicznego źródła ciepła dla energooszczędnego budynku wielorodzinnego, który może się poszczycić tanimi w utrzymaniu mieszkaniami. Brak kosztów związanych z dolnym źródłem ciepła. Wybór zestawu składającego się z pompy ciepła GAHP-A HT S oraz dwóch kotłów kondensacyjnych AY jest uzasadniony zadowoloniem z wcześniejszej inwestycji – Budynku wielorodzinnego w Przytocznej. Inwestor Dzięki zastosowaniu systemu ROBUR uzyskał niskie koszty eksploatacji oraz zadowolenie mieszkańców. Satysfakcja inwestora przyczyniła się do wyboru urządzeń Robur na kolejne budynki.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: wielorodzinny
System grzewczy

  • Zainstalowana moc: 107,1 kW
  • Zastosowane urządzenia: RTAY 00-373/4 HT S – zestaw składający się z pompy ciepła GAHP-A HT oraz dwóch kotłów kondensacyjnych AY.
  • Moc grzewcza: 107,1 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Pompa ciepła współpracuje z dwoma kotłami kondensacyjnymi oraz z wcześniej zainstalowanym transformatorem ciepła. System zapewnia zarówno ogrzewanie jak i ciepłą wodę użytkową.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno