Lokalizacja: Kraków

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

W 2010 roku zapadła ostateczna decyzja o wyborze szczytowego źródła ciepła dla obiektów I etapu kompleksu Centrum Jana Pawła II. Inwestor (Centrum Jana Pawła II ‘Nie lękajcie się” wraz z Kurią Metropolitalną w Krakowie) zdecydował się na zastosowanie kaskady pomp ciepła o mocy około 600 kW. Dodatkowo został również zamontowany i uruchomiony agregat kogeneracyjny. W 2013 roku ten etap robót został zakończony. Instalacja pracuje, jak to powiedział Inwestor „idealnie”. Inwestor był również pozytywnie zaskoczony niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi w stosunku do wcześniejszych wyliczeń. W pierwszej fazie rozważań, ogrzewanie miało być dostarczane z PEC-u. Ze względu na potrzeby Inwestora została dobrana kaskada 4 pomp ciepła .Układ węzła cieplnego realizuje ogrzewanie poprzez ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory, wentylację mechaniczną. Pompy ciepła również dostarczają latem chłód dla instalacji wody lodowej. Realizując chłodzenie mamy również dodatkowy „bonus” w postaci zrzutu ciepła do odwiertów a co za tym idzie regenerujemy dolne źródło ciepła i możemy liczyć w zimie na wyższe parametry z dolnego źródła ciepła. Przekłada się to bezpośrednio na niższe koszty eksploatacyjne w okresie grzewczym. Agregat kogeneracyjny produkuje z gazu ziemnego prąd na potrzeby kompleksu jak również wspomaga ogrzewanie w sezonie zimowym. Jako, że obiekty mają być polską wizytówką na świat, położono szczególny nacisk na komfort grzewczo- chłodniczy.

Dwa lata temu ruszyła budowa 2 etapu w CJP II. W tamtym roku Inwestor zdecydował, że pompy ciepła będą jedynym źródłem ciepła i chłodu również dla nowo budowanych obiektów. Zaplanowano węzeł cieplny z 5 pompami ciepła o mocy około 800 kW. Wykonano już dolne źródło ciepła o łącznej głębokości 1280 metrów (80 odwiertów po 160 metrów każdy). Do końca roku 2016 planowane jest zakończenie prac instalacyjno-montażowych.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: sakralny
  • Dystrybucja ciepła:
    nagrzewnice i chłodnice wentylacji mechanicznej , klimakonwektory naścienne i sufitowe, ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie podłogowe
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt (odwierty pionowe)
  • Zastosowane urządzenia: pompy ciepła Giga 160
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza:600 kW
  • Moc chłodnicza:600 kW

Szczegóły techniczne

Na szczytowe źródło ciepła zostały dobrane pompy ciepła o mocy prawie 160 kW każda przy B0/W35 jak również około 600 kW chłodu przy parametrze wody lodowej 7/12. Dolnym źródłem ciepła jest 56 odwiertów o łącznej głębokości 9 520 metrów. Moc urządzeń została dobrana przez projektanta na 100% zapotrzebowania na ciepło obiektu

Opis systemu z pompą ciepła

Pompa ciepła może być jedynym źródłem ciepła dla kompleksu (alternatywnie agregat kogeneracyjny).

W obiekcie rozłożono bardzo dużo ogrzewania podłogowego (około 70% powierzchni, w tym 2 kościoły dolny i górny). Ogrzewanie i chłodzenie realizowane jest również za pomocą nagrzewnic i chłodnic wentylacji mechanicznej oraz klimakonwektorów naściennych i sufitowych. W obiektach jest również ogrzewanie grzejnikowe. Koszt węzła cieplnego wraz z dolnym źródłem ciepła, i instalacjami wewnętrznymi ogrzewania i chłodzenia wyniósł ponad 10 mln zł.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Vatra