Lokalizacja: Kajetany /k. Warszawy

Krótki opis

W maju 2012 r. otwarte zostało Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach. To pierwsza tego typu placówka na skalę międzynarodową. Unikalna nie tylko pod względem świadczonej opieki medycznej lecz z uwagi na nietypowe technologie zastosowane podczas rozbudowy.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Wszystkie instalacje są dobrane tak, aby zapewnić pacjentom oraz pracownikom jak najlepsze warunki. Charakterystyka obiektu wymusiła zastosowanie urządzeń, które cechuje cicha praca, energooszczędność oraz odpowiednia estetyka. Nic więc dziwnego, że przy wyborze metody ogrzewania inwestor zdecydował się na pompy ciepła.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowe
  • Powierzchnia ogrzewana: 20 418 m2
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2012
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła Alpha LW 310A
  • Typ pompy ciepła: powietrze/woda
  • Moc grzewcza: 124 kW

Opis stanu bazowego

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w starej części budynku MCSM była indywidualna kotłownia olejowo-gazowa zlokalizowana na parterze budynku. Kotłownia zasilana była gazem z sieci miejskiej. Drugim źródłem zasilania kotłów, na wypadek awarii gazociągu, był olej opałowy lekki. Konieczność magazynowania oleju (10 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy) była znaczącym utrudnieniem.

Opis systemu z pompą ciepła

Przyjęto kaskadę czterech dwusprężarkowych pomp ciepła powietrze/woda w ustawieniu zewnętrznym, każda o mocy 31 kW. W ten sposób uzyskano elastyczną, ośmiostopniową regulację mocy grzewczej dopasowującą się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Wybrany model pompy charakteryzuje się współczynnikiem COP na poziomie 3,5 przy A2/W35 wg normy EN 14511. Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. wynosi 1778 l/h i przyjęto je dla średniorocznej temperatury zewnętrznej +7°C, dla której moc grzewcza kaskady wynosi 132 kW. Modernizacja systemu zakładała wykorzystanie istniejących elementów centrali. Mimo iż pompy ciepła dostosowane są do maksymalnej temperatury na zasilaniu c.o. +60°C, to jako temperaturę ciepłej wody podgrzewanej przez pompy ciepła przyjęto +50°C, a jej dalszy przegrzew – do +60°C w podgrzewaczach ciepłej wody w istniejącej kotłowni. Pompy przygotowują c.w.u. za pośrednictwem bufora pracującego na stałych parametrach +55°C, dogrzewaną za pomocą istniejących podgrzewaczy zasilanych czynnikiem grzewczym z kotłów.

Dodatkowe informacje

Dziennie w Kajetanach operuje się około 40 pacjentów, a rocznie udziela ok. 170 tys. konsultacji. Z pozoru nieistotne rozwiązania technologiczne, jak te z użyciem pomp ciepła, zapewniają komfort pracownikom, pacjentom, ich rodzinom i otoczeniu. Nie do przecenienia są takie walory pomp ciepła, jak brak spalin, cicha i bezobsługowa praca czy w końcu estetyczny wygląd. Dla inwestora natomiast najistotniejsze są koszty ogrzewania obiektu. Zwiększone nakłady inwestycyjne zwracają się już po kilku pierwszych latach eksploatacji, a więc bardzo szybko biorąc pod uwagę wieloletni okres eksploatacji budynku.

 

Firmy uczestniczące

Producent: alpha innotec