Lokalizacja: Wałbrzych

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta było zastosowanie ekologicznego, oszczędnego oraz w pełni zautomatyzowanego sposobu ogrzewania. Inwestor zdecydował się na wybór urządzeń grzewczych ze względu na najniższe koszty eksploatacyjne ze wszystkich rozpatrywanych źródeł ciepła, bardzo niską emisję szkodliwych gazów do atmosfery oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu możliwe było uzyskanie dofinansowania znacznie obniżającego koszty inwestycji.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjny, usługowy
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: 2 zestawy RTAY 00-639 HT S1 CW
  • Typ pompy ciepła: powietrze/woda
  • Moc grzewcza: 183,7 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowano zestaw urządzeń składający się z 3 pomp ciepła oraz 2 kotłów kondensacyjnych. Urządzenia pracują na ten sam kolektor zbiorczy. Podstawę ogrzewania stanowią pompy ciepła, w przypadkach najniższych temperatur zewnętrznych, jako źródło szczytowe załączają się kotły kondensacyjne. Urządzenia działają na wodnym roztworze glikolu propylenowego przy współpracy ze zbiornikiem buforowym o pojemności 1500 litrów. Następnie glikol kierowany jest na rozdzielacz skąd zasilane są obiegi grzewcze oraz centrale wentylacyjne. Podgrzew c.w.u. realizowany jest poprzez wymiennik płytowy glikol/woda. Instalacja sterowana jest poprzez automatykę dedykowaną, która zarządza pracą urządzeń oraz elementów wykonawczych (pompy obiegowe, zawory mieszające) na podstawie czujników w zbiorniku buforowym, na obiegach grzewczych, oraz temperatury zewnętrznej. Podgląd do instalacji oraz zmiana nastaw urządzeń możliwa jest z poziomu przeglądarki internetowej.

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno