Lokalizacja: Rzeszów

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta było Kompleksowe zastosowanie OZE w centrum wspólnotowym, współpraca pomp ciepła z istniejącym kotłem gazowym. Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu, stworzenie układu opartego na odnawialnych źródłach energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne. Inwestor zdecydował się na zastosowanie gazowych gruntowych absorpcyjnych pomp ciepła ze względu na możliwość ogrzewania gazowego przy niskim zużyciu gazu ziemnego i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz możliwości współpracy z istniejącym kotłem gazowym.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: 2 zestawy GAHP-GS HT
  • Typ pompy ciepła:powietrze/woda
  • Moc grzewcza: 75,2 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Gruntowe pompy ciepła stanowią podstawowe źródło ciepła dla potrzeb c.o. oraz produkcji c.w.u. W produkcji c.w.u. pompy wspomagane są kolektorami słonecznymi i kotłem gazowym, który przegrzewa zasobnik w celu uniknięcia Legionelli. Dodatkowo, kocioł wspomaga pracę pomp ciepła przy produkcji c.o. Moduł gazowych pomp ciepła został zaprojektowany ze względu na minimalną ingerencję w funkcjonujący od wielu lat budynek oraz wykorzystanie ciepła pobieranego z gruntu. Pompy ciepła współpracują z istniejącym kotłem gazowym, który pełni funkcję szczytową (praca systemu biwalentna częściowa równoległa, w okresach szczytowych praca monowalentna).

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno