Lokalizacja: Szczecin

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Nowo powstały budynek Centrum Bioimmobilizacji i Materiałów Opakunkowych jest budynkiem przeznaczonym do badań jak i również do ćwiczeń praktycznych dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Informacje o obiekcie

 • Typ obiektu: edukacyjny
System grzewczy

 • Dolne źródło:powietrze, grunt
 • Zastosowane urządzenia:
  2 pompy ciepła SI75TE
  pompa powietrze-woda BWP30HLW
 • Typ pompy ciepła:
  solanka-woda
  powietrze-woda
 • Moc grzewcza: 146 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Pompy ciepła pracują w systemie kaskadowym z regulatorem nadrzędnym w trybie ogrzewania na potrzeby ogrzewania grzejnikowego i podłogowego. Jest zamontowany również system wykorzystujący chłód z sond pionowych w trybie chłodzenia pasywnego który kierowany jest do klimakonwektorów w budynku. W dwa zasobniki buforowe po 2000 litrów każdy wpięto również odzysk ciepła z fazy maszyn badawczych.
Na potrzeby ciepłej wody użytkowej pracuje pompa ciepła do której wężownicy podpięty został również system kolektorów słonecznych. Większość ciepła Pompa uzyskuje z gorącego powietrza ze sprężarki.

Firmy uczestniczące

Producent: Dimplex Polska Sp. z o.o.