Lokalizacja: Białystok

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta było ekonomiczne ogrzewanie nowo wybudowanej siedziby MOPR. Dotychczas komórki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zlokalizowane były w kilkunastu punktach na terenie Białegostoku. Budowa nowej siedziby pozwoliła na umiejscowienie rozproszonych wydziałów w jednym miejscu. Powstał nowy budynek o łącznej powierzchni 2000m2, w którym Inwestor zdecydował się na zastosowanie gazowych absorpcyjnych pomp ciepła ze względu na możliwość ogrzewania gazowego przy niskim zużyciu gazu ziemnego.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy

 

System grzewczy

  • Moc zainstalowana: 153 kW
  • Zastosowane urządzenia: Zestaw RTA 00-532 HT S1 CW – zespół kondensacyjnych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A

 

Opis systemu z pompą ciepła

W sezonie zimowym pompy ciepła stanowią podstawowe źródło ciepła. Dodatkowo urządzenia Robur podgrzewają ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Sanitarny przegrzew c.w.u. realizowany jest przez grzałkę elektryczną. Po stronie pierwotnej instalacji zastosowano glikol, który zabezpiecza układ przed ewentualnym zamarznięciem. Ciepło przekazywane jest poprzez wymienniki ciepła. Urządzenia współpracują z jednym zbiornikiem buforowym o pojemności 750 l. Pompy ciepła sterowane są za pomocą automatyki dedykowanej. Dodatkowo automatyka zarządza obiegami grzewczymi, zaworami, pompami cyrkulacyjnymi, a także pozwala na odczyt temperatury w buforze.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Robur