Lokalizacja: Zielona Góra

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Potrzebą klienta było zasilanie w ciepło oraz produkcja ciepłej wody użytkowej przy niskich kosztach eksploatacyjnych budynku laboratorium. Efektywność energetyczna i ekonomiczna systemu grzewczego.

Informacje o obiekcie:

  • Typ obiektu:
System grzewczy

  • Zainstalowana moc: 38,3 kW
  • Zastosowane urządzenia: GAHP-A HT – Gazowa absorpcyjna pompa ciepła w wersji wysokotemperaturowej

Opis systemu z pompą ciepła
Pompa ciepła zasila w ciepło system grzewczy i produkuje ciepłą wodę użytkową na potrzeby Laboratorium

 

Firmy uczestniczące

Producent: Robur