Lokalizacja: Pisz (woj. warmińsko-mazurskie)

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

W 2012 roku w Piszu wybudowano od podstaw nową przystań żeglarską Eko-Marina z pomostami, kapitanatem, tawerną, sanitariatem oraz wieżą obserwacyjną. Została ona wyposażona w kaskadę gruntowych dwusprężarkowych pomp ciepła NIBE F1345 o łącznej mocy grzewczej 70 kW. Uroczyste otwarcie Eko-Mariny nastąpiło w czerwcu 2013 roku.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: usługowy
  • Rok budowy: 2012
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2013
  • Dystrybucja ciepła: grzejniki
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła NIBE F1345
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 70 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Urządzenia ogrzewają budynek za pomocą systemu grzejnikowego, który zabezpiecza zbiornik buforowy (pojemność 500 litrów). Kaskada pomp ciepła o łącznej mocy 70 kW w pełni zaspakaja potrzeby grzewcze oraz zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową współpracując przy tym z dwoma zasobnikami c.w.u. o pojemności 750 litrów każdy.

 
Firmy uczestniczące

Producent: NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.