Lokalizacja: Słupsk

Krótki opis

Słupski Inkubator Technologiczny (SIT) to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt o powierzchni 7 tys. m2, łączący w sobie funkcje: biurowo-produkcyjną, szkoleniowo-konferencyjną, oraz badawczo-rozwojową.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Urządzenia zostały wybrane przede wszystkim ze względu na energooszczędność – kwalifikowane są jako klasa A+++ wg schematu klasyfikacji systemów grzewczych proponowanych przez Komisję Europejską. Zapewniają one oszczędność energii do 50% i redukują emisję CO2 w porównaniu z najlepszymi kotłami kondensacyjnymi. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej rozwiązanie oferują wysoką efektywność i niskie koszty eksploatacji.

Informacje o obiekcie

 • Typ obiektu: edukacyjny, usługowy
 • Powierzchnia ogrzewana: 7053,71 m 2
 • Dystrybucja ciepła: wymienniki w centralach wentylacyjnych, instalacja grzejnikowa oraz klimakonwektory
Szczegóły techniczne

 • Dolne źródło: powietrze
 • Zastosowane urządzenia:
  – 3x RTAR – zespół rewersyjnych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-AR
  – 1x RTY – zespół zewnętrznych kotłów kondensacyjnych AY
  – 1x RTCF – Zespół gazowych absorpcyjnych wytwornic wody lodowej ACF
  – 1x RTHF 180-72/4 – zestaw składający się z dwóch wytwornic wody lodowej ACF oraz wytwornicy wody lodowej z odzyskiem ciepła ACF-HR
 • Typ pompy ciepła: powietrze-woda
 • Moc grzewcza: 420 kW
 • Moc chłodnicza: 260 kW

Opis systemu z pompą ciepła

Zastosowano trzy zespoły rewersyjnych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła o nominalnej mocy grzewczej 105,9 kW i nominalnej wydajności chłodniczej 51 kW każdy. Zespół gazowych absorpcyjnych wytwornic wody lodowej o nominalnej mocy chłodniczej 52 kW oraz zestaw składający się z dwóch wytwornic wody lodowej oraz wytwornicy wody lodowej z odzyskiem ciepła o nominalnej wydajności chłodniczej 52 kW. Urządzenia zasilają wymienniki w centralach wentylacyjnych, instalację grzejnikową oraz klimakonwektory. W sezonie grzewczym podstawowe źródło ciepła stanowią pompy ciepła. W okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło moc grzewcza uzupełniana jest przez zewnętrzne kotły. W lecie pompy ciepła pracują jak wytwornice wody lodowej, a szczytowe zapotrzebowanie na chłód uzupełniane jest przez wytwornice wody lodowej.

 
Firmy uczestniczące

Producent: Gazuno