Lokalizacja: Nałęczów

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta 

Potrzebą klienta było stworzenie wydajnego rozwiązania grzewczo-klimatyzacyjnego do zasilania central wentylacyjnych (ciepłem w okresie zimowym oraz chłodem w okresie letnim), ogrzewania podłogowego oraz grzejnikowego a także podgrzewania wody basenowej. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz wysokoefektywnych, ekologicznych urządzeń grzewczo-chłodniczych o niskim poborze energii elektrycznej i ingerencji w środowisko naturalne. Stworzenie budynku ekologicznego i inteligentnego, zarządzanego w pełni zintegrowaną automatyką rachunków. System Robur wpisał się w pełni w potrzeby Inwestora. Powodem wyboru urządzenia Robur było niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną, zasilanie gazem ziemnym, znaczący odzysk ciepła z procesu absorpcji oraz odnawialnego źródła ciepła a także znacząca redukcja emisji substancji szkodliwych do środowiska. Istotnym argumentem stojącym za wyborem pompy ciepła GAHP-GS było również to, że jest to urządzenie praktycznie bezobsługowe i może być zarządzane przez BMS budynku, dzięki czemu użytkownik samodzielnie może dostosowywać jego pracę do potrzeb budynku oraz kontrolować wszelkie parametry pracy instalacji

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: jednorodzinny
System grzewczy

  • Moc zainstalowana:
    -grzewcza: 37,6 kW
    -chłodnicza: 17,2 kW
  • Zastosowane urządzenia: GAHP-GS HT gazowa absorpcyjna pompa ciepła typu grunt/woda

 

Opis systemu z pompą ciepła

Głównym źródłem ciepła w budynku jest gazowa absorpcyjna pompa ciepła GAHP-GS HT. W okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło obiektu, pompa ciepła wspomagana jest kotłem gazowym. W okresie zimowym urządzenia pracują na cele grzewcze ładując zbiornik buforowy. Ze zbiornika czynnik grzewczy kierowany jest na centralę wentylacyjną, centralę basenową, ogrzewanie podłogowe oraz grzejnikowe a także zasobnik ciepłej wody użytkowej. W okresie letnim, wymiennik gruntowy pompy ciepła wykorzystywany jest jako skraplacz, dzięki temu do obiektu dostarczany jest chłód na cele klimatyzacji. Kocioł natomiast produkuje ciepłą wodę użytkową. Pracą instalacji steruje kompatybilna automatyka dedykowana zarządzająca całym budynkiem.

 

Firmy uczestniczące

Producent: Robur