Szkoła w Śmiglu

Instalacja z powietrzną pompą ciepła

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Celem projektu była termomodernizacja kompleksowa w której skład wchodziło – wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja kotłowni (likwidacja kotłowni węglowej) z zastosowaniem pomp ciepła typu powietrze/woda wraz z kotłownią gazową, wymiana grzejników wodnych na nowe oraz modernizacja instalacji mechanicznej w obiekcie. Termomodernizacja korzystała z dofinansowań z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na cały zakres prac.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Śmiglu
  • Powierzchnia ogrzewana: około 10000 m2
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2017
  • Dystrybucja ciepła: Ogrzewanie grzejnikowe i wentylacja mechaniczna
System grzewczy

  • Dolne źródło: powietrze
  • Zastosowane urządzenia: Pompy ciepła typu powietrze/woda i kotłownia gazowa
  • Typ pompy ciepła: 10 x LA 60TU
  • Moc grzewcza: 600 kW pompy ciepła + 300 kW kotłownia gazowa
  • Sezonowy współczynnik efektywności (SPF): Szacunkowy 3,6

Opis stanu bazowego

Bazowym podstawowym źródłem ciepła dla obiektu była lokalna kotłownia na paliwo stałe (miał i węgiel) która umiejscowiona była w pobliżu budynku szkoły. Wewnętrzna instalacja grzewcza w postaci grzejników starego typu żeberkowych żeliwnych oraz wentylacja grawitacyjna. Ze względów na odległość kotłowni węglowej od budynku i starej instalacji sieci preizolowanej oraz ze względu już na wiek kotłowni koszty eksploatacji były bardzo duże przed termomodernizacją i wynosiły około 500 tysięcy zł rocznie.

Opis systemu z pompą ciepła

10 pomp ciepła LA 60TU o mocy łącznej 600 kW pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania wspomagane jako źródło dodatkowe kotłownią gazową w postaci 3 kotłow gazowych o łącznej mocy 300 kW. Dodatkowo jedna z pomp ciepła pracuje na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej również wspomagana w przypadku większych rozbiorów kotłownią gazową. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w 2 podgrzewaczach o łącznej pojemności 1600 litrów. Ciepło od pomp ciepła jest przekazywane do wodnej instalacji grzewczej w postaci grzejników o max parametrach zasilania 60°C oraz do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych o parametrze od 45-60°C. Całkowity koszt termomodernizacji wraz z ociepleniem to koło 7,5 mln złotych.

Po termomodernizacji koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu jednego roku zostały obliczone na około 90.000 zł.

Firmy uczestniczące:

Producent pompy ciepła: Dimplex

Instalator: 4People4Service Leszno

Projektant: Jolanta Strzyżewska