Lokalizacja: Poznań

Krótki opis

Edukacyjnym przykładem energooszczędnego ogrzewania jest system z pompą ciepła w jednej z poznańskich wyższych uczelni. Jesienią 2008 roku została rozpoczęta inwestycja związana z zaprojektowaniem i wykonaniem węzła cieplnego z pompą ciepła oraz kolektorami słonecznymi dla celów grzewczych jak i dydaktycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Dlaczego zdecydowano się na system z pompą ciepła, jakie były potrzeby klienta

Pompa ciepła ogrzewa pomieszczenia laboratorium wodnego Katedry Budownictwa Wodnego i szklarni Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska. Łączna ogrzewana powierzchnia – laboratorium wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz szklarnia – to ok. 270 m2. Tak duże (ok. 140W/m2) przyjęte zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wynika z tego, że powstały w latach 80-tych obiekt nie jest docieplony, a ponadto część ogrzewanej powierzchni to szklarnia, która znacznie zwiększa zapotrzebowanie na ciepło z powodu dużych strat wynikających z przeszkleń. Oprócz funkcji źródła ciepła, służy jako pomoc dydaktyczna w procesie kształcenia studentów Uniwersytetu Przyrodniczego.

Informacje o obiekcie

  • Typ obiektu: edukacyjny
  • Powierzchnia ogrzewana: 270 m2
  • Rok instalacji pompy ciepła: 2008 rok
System grzewczy

  • Dolne źródło: grunt
  • Zastosowane urządzenia: pompa ciepła Alpha SWP 410H
  • Typ pompy ciepła: solanka/woda
  • Moc grzewcza: 40,3 kW

Opis systemu z pompą ciepła

W budynku techniczno-gospodarczym Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska zainstalowano pompę ciepła glikol/woda o mocy grzewczej 40,3 kW przy B0/W35 wraz ze zbiornikiem buforowym o pojemności 800 litrów. Dwusprężarkowa pompa ciepła dostosowana jest do maksymalnej temperatury na zasilaniu nawet do +70⁰C przy temperaturze na wejściu dolnego źródła +5⁰C.

Dodatkowe informacje

Na dachu budynku, w którym mieści się węzeł cieplny, zostały zamontowane dwa płaskie, próżniowe kolektory słoneczne z armaturą sterująca i zabezpieczającą, które połączone są z wymiennikiem ciepła znajdującym się w pomieszczeniu bezpośrednio pod dachem. Również tutaj został zainstalowany ciepłomierz rejestrujący ilość ciepła przekazywanego z kolektorów do dolnego źródła. Instalacja solarna została przeznaczona do regeneracji dolnego źródła ciepła. Proces regeneracji następuje poprzez odbiór ciepła z wymiennika glikolu na powrocie dolnego źródła ciepła.

Firmy uczestniczące

Producent: alpha innotec